Mohammad Kabiya: – I hvilken apartheidstat kan en muslimsk beduin blive strategisk rådgiver for premierministeren?

– Vi har 15 arabiske medlemmer af Israels parlament, en general i Israels forsvarshær, officerer i Israels politi og en dommer i Israels højesteret – de er alle muslimer. Vi har arabere overalt. De kan blive lige hvad de drømmer om, der er ingen begrænsninger i Israel.

>>> Vi har brug for hjælp fra flere danske Israel-venner nu! Bliv medlem! <<<

Mohammad Kabiya er israelsk-muslimsk beduin. Han lever i den beduinske landsby Kabiya som er opkaldt efter hans familie.

I Israel har alle jødiske mænd og kvinder værnepligt. Blandt de israelske minoriteter er det kun de tjerkesiske og drusiske mænd (undtagen det drusiske mindretal som lever tæt på grænsen med Syrien) der har værnepligt. Øvrige minoritets mænd – og kvinder kan vælge at melde sig frivilligt til Israels forsvarshær (IDF) eller hjælpe via frivilligt arbejde.

Kabiya valgte i sin tid at melde sig som frivillig til IDF’s søge- og redningsteam i det israelske luftvåben. Han er en ud af mange stolte israelske beduiner der står op for deres land. Kabiya har også været premierminister Benjamin Netanyahus strategiske rådgiver. I dag er han strategisk konsulent i IDF, taler for sit land i verden og er IDF-reserver.

Kabiya er netop blevet interviewet til det sydafrikanske businessmedie/tidskrift BizNews . I interviewet fremhævede han, at 7. oktober-massakren mod Israel ramte alle israelere på tværs af religion, etnicitet, alder og køn – alle var legitime mål, inkl. muslimer. Derfor opfordrede han også til at stoppe den havdefulde opildning mod hans land i Sydafrika.

Kabiya sagde: – Jeg har været i Sydafrika. Jeg har været… (på) Wits University… Og jeg hørte der… demonstranter… der støttede det palæstinensiske folk med slogans som: from the river to the sea, Palestine will be free. Jeg vil gerne sige til det sydafrikanske folk, at næste gang hører jeg den sætning, så husk, hvad der skete den 7. oktober, fordi hvis, fra floden til havet bliver frit fra israelerne, så vil det blive kontrolleret af Hamas, og Hamas vil dræbe alle, der er imod dem .

– Hvis jeg hører det igen på jeres campusser og universiteter, så skal I vide, at de mennesker ønsker, at Hamas skal kontrollere og besætte hele området mellem floden og havet og myrde alle… I må begrænse det, I er nødt til at stoppe de hadefulde anti-israelske og antisemitiske protester mod Israel.

Om apartheid-anklagen mod Israel, siger han: – Jeg har været strategisk rådgiver for premierministeren, for premierminister Benjamin Netanyahu. I hvilken apartheidstat bliver en muslimsk beduin strategisk rådgiver for premierministeren? Vi har også mindst 15 arabiske medlemmer af Israels parlament (Knesset), en højtstående general i Israels forsvarshær, vi har højtstående officerer i Israels politi og vi har en dommer i Israels højesteret – de er alle muslimer.

Kabiya mener at israelske-arabere i visse tilfælde har for meget demokrati : – Nogle af de arabiske medlemmer af Knesset har opildnet imod IDF og mod regeringen i Israel fra Knesset-talerstolen, det fik ingen konsekvenser for dem og de blev ikke begrænset i deres opildning. mod regeringen og IDF.

– Vi har arabere overalt her. De kan blive lige hvad de drømmer om, der er ingen begrænsninger i Israel.

Om 7. oktober-massakren i Israel, siger Kabiya: – Den var barbarisk, israelske landsbyer blev indvaderet. Terroristerne myrdede, voldtog, slagtede babyer, kvinder og gamle mænd, bare fordi de var israelere. Der ramte alle – ikke kun jøder, også arabiske muslimer og beduiner blev myrdet. De myrdede over 1.400 israelere – jøder, beduiner, muslimer. Det terroristerne gjorde mod os er imod alle menneskelige standarder og alle islamiske Sharia-regler.

– Det her er en krig vi må og skal vinde, vi har ikke andet valg, slutter han.

Se hele interviewet med hende:

https://miff.dk/apartheidanklagen/2023/11/03mohammad-kabiya-i-hvilken-apartheidstat-kan-en-muslimsk-beduin-blive-strategisk-radgiver-for-premierministeren.htm

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Egyptisk forsker: – Hamas udgør en trussel mod os alle i regionen

– Israel står nu i frontlinjen mod Hamas på vegne af os alle i regionen, siger den egyptiske forsker Dalia Ziada.

>>> Vi har brug for hjælp fra flere danske Israel-venner nu! Bliv medlem! <<<

– Hamas og deres islamisme har udgjort en stor trussel mod alle i Mellemøsten, ikke kun mod Israel, siger Dalia Ziada, leder af MEEM Center for Middle East and Eastern Mediterranean Studies. Den 31. oktober gav den egyptiske forsker interview til The Institute for National Security Studies ved Tel Aviv University.

Se interviewet nedenfor:

https://youtu.be/M9BkU5lte78

www.miff.dk  3/11-2023

 

Print Friendly, PDF & Email

Fransk professor i folkeret kommer med klar besked

Funeral of the Zohar family, father Yaniv, mother Yasmin and their two daughters Keshet and Tehelet from Kibbutz Nahal Oz, who were murdered by Hamas terrorists who infiltrated Israeli communities in southern Israel on the morning of Sabbath October 7, 2023. 13-year-old Ariel is the only family survivor. Rishon LeZiyyon, Oct 17, 2023. Photo by Yossi Zeliger/TPS

Folkeretten er ikke en selvmordspagt. Når Hamas fejrer palæstinensiske civiles eksplosive «martyrium», og palæstinensiske ledere søger «frelse» eller magt over døden via massemord på «jøder» eller «zionister», har synderne ikke længere krav på immunitet på baggrund af skader på civile, skriver professor Louis René Beres.

>>> Vi har brug for hjælp fra flere danske Israel-venner nu! Bliv medlem! <<<

Norges statsminister Jonas Gahr Støre mener Israels reaktion på Hamas-massakren 7. oktober, hvor over 1400 babyer, børn, kvinder, ældre og mænd blev massakreret, går «langt over stregen». Se og del Kortlægning oktober. 7. massakre

Jeg er ekspert i international ret; Israels handlinger i Gaza er fuldstændig proportionale med Hamas-truslen

“Israels reaktion er ikke blot et udtryk for gengældelsesretfærdighed (‘øje for øje’), men for uundværligt selvforsvar.”

Af Louis René Beres https://t.co/B3twhX7gVy

— Algemeiner (@Algemeiner) 30. oktober 2023

Her kommer Louis René Berres, der er pensioneret professor i folkeret fra Purdue University med klar besked om folkerettens bestemmelser :

Opsummering

I sin nødvendige krig mod palæstinensisk terror – en kriminel aktivitet med fra Iran – handler Israel i overensstemmelse med relevant folkeret. Selvom den vurdering kan være svær at acceptere for mange, der kun ser de konkrete virkninger af Israels militære forsvarskamp mod terrorisme, præsenteres den fra et informeret synspunkt i overensstemmelse med officielle juridiske standarder. Tabet af palæstinensiske civile under krigen mod Hamas efter 7. oktober-massakren mod Israel, var det forudsigelige og tilsigtede resultat af Hamas’ snedighed.

Juridisk set er det hævet over enhver tvivl, at Hamas-massakren den 7. oktober 2023, der fælles mord, voldtægt og guideeltagning, udgør åbenlyse overtrædelser af den humanitære folkeret på niveau med Nürnberg-processerne.

Blandt anklagerne rettet mod Israel i deres operationer i den igangværende Gaza-krig er «disproportionalitet». Men hvad betyder det præcist? Hvilke juridiske krav om «proportionalitet» bliver udtrykt inden for folkeretten?

Forpligtelserne ved proportional krigsførelse er nævnt i reglerne, der styrer beslutningen om at gå ind i væbnet konflikt («krigens berettigelse») og i regler, der styrer krigsførelsen. I det første tilfælde vedrører proportionalitet delvist «eksistentiel» i tilfælde af nationalt selvforsvar. I det andet tilfælde handler proportionalitet på den specifikke måde, en krigshandling bliver udført på. Proportionalitet er i høj grad afledt af det mere grundlæggende juridiske princip, at med retten til krigsførelse følger specifikke begrænsninger. For eksempel angiver Haag-konventionen IV (1907), tillæg til konventionen, Del II (Fjendtligheder), Artikel 22: «Krigsførende parters ret til at anvende metoder til at skadeenden er ikke ubegrænset.»

Når man skal afgive oplyst juridiske domme om det, der sker i den igangværende krig i Gaza, bør man identificere relevante detaljer og særpræg. I krigens love er ord vigtige. Selvom det ofte bliver misforstået, har den korrekte juridiske betydning af proportionalitet intet at gøre med ligevægt i anvendelsen af ​​militær magt. Ligevægt eller symmetri er aldrig den korrekte fordring i krigens kærlighed.

I krigens kærlighed er spørgsmålet om proportionalitet aldrig blot et spørgsmål om intuition eller «sund fornuft». Det er et spørgsmål om rationalitet, en nødvendig grundpille i både systematiseret og almindeligt folkeret. Denne standard forsøger først og fremmest at sikre, at krigsførende parters brug af våbenmagt begrænser sig til det, der er «nødvendigt» for at opnå lovbestemte militære mål.

En korrekt definition af det beslægtede princip «militær nødvendighed» lyder således: «Kun den grad af- og type magt, der ellers ikke er forbudt af folkeretten om væbnede konflikter, og som kræves for en delvis eller fuldstændig kapitulation fra fjendens side med minimal brug. af tid, liv og fysiske ressourcer, kan anvendes.» [Kilde: Se USA, Department of the Navy, i samarbejde med hovedkvarteret, US Marine Corps; Department of Transportation, US Coast Guard,  The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations , NWP 1-14M, Norfolk, Virginia, oktober 1995, s. 5-1.]1

Selvom vi i dagens situation stadig taler om «folkeretten» i en snæver betydning, omfatter den også
«krigsførende» Ikke kun stater, men også oprørs- og terrorstyrker. Det betyder, at selv hvor en opstand formodentlig er lovlig – dvs. hvor den tilsyneladende opfylder det anerkendte kriterium «retfærdig sag» – skal de deraf følgende forventninger om «retfærdige midler» opfyldes. Når det gælder den konkrete konflikt, selv hvis Hamas og andre terrorgrupper havde en grundlæggende formodningsret til at bekæmpe israelsk «okkupation», er de forpligtede til at respektere de grundlæggende og lovbaserede begrænsninger «distinktion», «proportionalitet» og «militær nødvendighed». Når civile israelske områder angribes af raketangreb eller der placeres militæranlæg i civile palæstinensiske områder, vil det altid være en perfid krigsforbrydelse.

I lovens rammer er «perfiditet» den korrekte betegnelse på forbrydelsen det er at bruge «menneskelige skjolde». Perfid betyder troløs, falsk, lumsk og forræderisk.

Men der er stadig mange misforståelser. Princippet om proportionalitetsbestemmelser under ingen omstændigheder, at nogen af ​​parterne i en pågående skal påføres en fjende kun symmetrisk eller identisk skade.

Hvis «sund fornuft»-forslaget havde været accepteret, ville det ikke være muligt at finde moderne historiske analogier til USA’s åbenlyse «uforholdsmæssige» angreb på europæiske og japanske byer under Anden Verdenskrig. Set i den kontekst ville Dresden, Köln, Hiroshima og Nagasaki være rimelige eksempler på lavpunktet af umenneskelig og lovløs krigsførelse. Dvs at de amerikanske angreb ville repræsentere nogle af de mest alvorlige overtrædelser af international humanitær lov i moderne verdenshistorie.

Perfiditet udgør en større forseelse end blot umoral eller instinktiv fejhed. Den udtrykker en klart defineret og strafbar forbrydelse, sagt mere præscist: I Artikel 147 i Genève-konvention IV, omtales det som et «klart brud».

Bedrag kan være lovligt i en væbnet konflikt, men Haag-reglerne forbyder eksplicit enhver udstationering af militært udstyr eller personale i befolkede, civile områder. Beslægtede forbud mod forræderi findes i Protokol I fra 1977, et tillæg til Geneve-konventionerne fra 12. august 1949. Reglerne er bindende også på grundlag af anerkendt folkeret, en retskilde identificeret i Artikel 38 i vedtægterne for Den Internationale Domstol.

Alle de stridende parter, inkl. palæstinensiske terrorister, der kæmoper for «selvbestemmelsesret», er bundet af krigens kærlighed. Det centrale krav opridses i Artikel 3 og er fælles for de fire Genève-konventioner af 1949 – de kan ikke tilsidesættes eller ophæves.

Hamas’ påståede mål om palæstinensisk selvbestemmelse er i virkeligheden baseret på en åbenlyst planlagt forbrydelse – nemlig fuldstændig fjernelse af den jødiske stat gennem udmattelseskrig og udryddelse. Det juridisk set uacceptable mål er baseret på PLO’s ti-punkts program eller Faseplan fra 9. juni 1974. Under sin 12. session gentog PLO’s højeste rådgivende forsamling, Det Palæstinensiske Nationale Råd, PLO’s mål om at opnå sin ret til tilbagevenden og selvbestemmelse over. hele sit hjemland«.

Den foreslåede rækkefølge af palæstinensisk vold er som følger: 1. «at etablere en kæmpende national myndighed over alle dele af det befriede palæstinensiske territorium» (Art. 2); 2. «at bruge territoriet til at fortsætte kampen mod Israel» (Art. 4); og 3. «at starte en pan-arabisk krig for at fuldføre befrielsen af ​​hele det palæstinensiske territorium» (Art. 8).

Bemærk at ovennævnte er tilintetgørelsesplanen af ​​Israel, fra en mere «normal» palæstinensisk terrorgruppe end Hamas og som Hamas ser som værende værende for moderat.

På et eller andet tidspunkt kan Hamas (med materiel støtte fra Iran) tænke sig at forberede sig på et megastort terrorangreb mod Israel. En sådan forræderisk aggression, uden tidligere parallel og muligvis i samarbejde med flere ikke-palæstinensiske jihadister (fx shiitiske Hezbollah), ville kunne involvere kemiske, biologiske eller radiologiske (strålingsudbredende) våben.

Blandt truslerne kunne være et ikke-kernefysisk terrorangreb mod den israelske reaktor i Dimona. Der findes historisk dokumentation for fjendtlige angreb mod det israelske anlæg for plutoniumproduktion, både fra en stat (Irak) i 1991 og en palæstinensisk terrorgruppe (Hamas) i 2014. Ingen af ​​angrebene lykkedes, men der blev etableret forskellige trusselpersonaler.

Folkeretten er ikke selvmordspagt. Selv midt i langvarig anarki i verden repræsenterer folkeretten et autoritativt sæt af regler og procedurer, der betyder at en belejret stat en beleiret stat –  enhver  belejret stat – i stand til at udtrykke en «naturlig ret til selvforsvar». Men når Hamas fejrer palæstinensiske civiles eksplosive «martyrium», og palæstinensiske ledere søger «frelse» eller magt over døden via massemord på «jøder» eller «zionister», har synderne ikke længere krav på immunitet på baggrund af skader på civile. Når Hamas fejrer martyrier, understreger det dobbeltmoralen i palæstinensisk terror/offer – dvs. ofringen af ​​«jøden» og den omvendte ofring af «martyren». Et sådant ræsonnement er eksplicit opsummeret i Hamas’ charter som et «religiøst» problem.

I folkeretten anses terrorister for at være  hostes humani generis , dvs. «menneskehedens fælles fjender». Dvs. at de tilhører en kategori af kriminelle, der skal straffes, uanset hvor de opholder sig. Myndigheden som skal sørge for at anholde og retsforfølge terrorster er «universel». Det er ogsp relevant at tage Nürnberg-tribunalet med her. Her blev universalitetsprincippet fulgt og bekræftede eftertrykkeligt det gamle lovprincip  Nullum crimen sine poena , eller «ingen forbrydelse uden straff».

Det findes en ikke-juridisk, men alligevel vigitg observation, der også er relevant for Hamas’ påstande om israelsk «disproportionalitet». Mange palæstinensiske ledere, der kontrollerer terrorangreb mod Israel, skjuler sig nemlig trygt i byer langt væk fra Hamas-kontrolleret Gaza. Trods deres teatralske retorik og store armbevægelser, har Hamas-lederne ikke travlt med selv at blive «martyrer».

Så hvad nu? I forbindelse med loven – alle love – fritager sandheden for skyld. Hvad angår den igangværende Gaza-krig, er der ingen tvivl om sandheden: Israel kæmper igen en nødvendig krig mod en fjende som vil udslette Israel. Fjenden er en jihadistisk terrororganisation som vil begå folkemord på Israel, opnå udødelighed for sine «martyrer» og tryghed for sine kriminelle ledere. Når «det internationale samfund» vurderer de triste omstændigheder, burde de tage Hamas’ inderste sandhed i Hamas’ perfiditet alvorlig og og bruge den omvendte sandhed om israelsk «disproportionalitet».

https://miff.dk/terrorkrigen-mod-israel/2023/11/02fransk-professor-i-folkeret-kommer-med-klar-besked.htm

 

Print Friendly, PDF & Email

En israelers følelsesladde brev til Europa: Når dere støtter Hamas, vil dere komme til å angre på det!

Dere demonstrerer mot meg på de flotte bytorgene deres i London og Madrid, forherliger barnemordere og folk som halshugger andre, men husk, dere med tykke silikonlepper og fancy designerklær: Den som legger seg til å sove med hunder, våkner opp med lopper.

Klikk for info om 7. oktober massakren og krigen

Bli medlem av MIFF og kjøp MIFFs bøker

Denne kommentarartikkelen er skrevet av Alon Goldstein, visepresident for innhold i den israelske mediegruppen Yedioth Aharonoth. Oversatt til norsk av Bertil Knutsen.

Dere prøvde å drepe min bestefar i deres land. Dere slaktet ned foreldrene hans og seks av de åtte søsknene hans. Men han overlevde, flyttet til Israel og skapte en ny familie.

Dere prøvde å drepe min mor. Hun ble født på vei til Israel, og da hun kom til Israel, åpnet dere ild. Hun overlevde fire kriger. Og så fødte hun meg.

Dere prøvde å gjøre slutt på meg. Det første jeg husker, er terroristene på Highway 2, helikoptere på himmelen, og frykten for at de skulle komme hjem til oss. Dere skjøt raketter mot meg da jeg jobbet ved grensen i nord, utløste en bombe mens jeg gikk bortover gaten. Men jeg er fremdeles her, en far til tre barn.

Dere prøvde å skade min lille Omer. Han er ikke åtte år ennå, men han er tvunget til å sove i tilfluktsrommet. Dere skjøt raketter vilkårlig inn i boligområder, sendte de elendige terroristene deres inn i folks soverom. Men Omer skal vokse opp her, og med Guds hjelp vil han gjøre meg til en stolt bestefar.

Dere protesterer mot meg på de flotte bytorgene deres i London og Madrid. Med smilende fjes og tykke silikonlepper, kledd i Zara, vil dere rense verden for jøder. Etter å ha tatt en latte med venner går dere ned på undergrunnen og sveiper forbi bilder av våre kidnappede og myrdede barn. Dere laster opp videoer på TikTok med glitrende gel-negler og sirlige øyenvipper og krever at landet mitt blir tilintetgjort, renset for jøder, fra elven til havet.

Mer enn jeg forakter dere synes jeg synd på barna deres. Dere er et forskrudd produkt av fordommer, falske nyheter og kulturelt forfall. Men jeg, «den evige jøde» som Goebbels kalte oss, husker godt og har tykk hud. Jeg har en reiseveske klar for ethvert tilfelle, jeg sover med skoene på, og jeg stoler ikke på dere. Jeg skal overleve denne runden også.

Men barna deres? Bare fortsett å vifte med disse plakatene, «rens verden for jøder», så vil redslene fra vår Sorte Sabbat [massakren 7. oktober] nå dere også. Bare fortsett å forherlige barnemordere og halshuggere som «frihetskjempere», så vil en dag døtrene deres bli voldtatt for øynene på deres skrekkslagne øyne, og dere vil stå hjelpeløse og se på. Bare fortsett å gi finansiell støtte til folk som oppildner til hat, så vil pengene bli brukt mot dere og finansiere ødeleggelsen av deres hjem.

Dere har åpnet dørene for menneskelige udyr, dere har åpnet hjertene deres for hatets flammer, og de vil brenne dere opp innenfra, fortære dere til ingenting er igjen av den kulturen dere bygget.

Og dere, verdens jøder, kristne, muslimer, hinduer, de ikke-religiøse, de med åpne øyne og hjertet i behold – ikke gi etter for dem. Gi navn til kvinnen som med en eneste plakat krever at et helt folk skal bli tilintetgjort. Gi navn til imamen i moskeen som mot deres historiske fredsverdier oppfordrer sine tilhengere til å forberede seg på dommedag. Finn dem, forfølg dem iherdig, vis dem frem og forvis dem fra landene deres.

Og dere, foraktelige Celtic-fans, dere, den overfladiske Harvard-studenten som bare vet hvordan man skal sitere fra sosiale medier, dere, nazistenes moderne arvinger. Som min bestefar, som min mor, som meg. Min sønn, mitt barnebarn, mitt oldebarn – også de vil spytte på gravene deres.

https://miff.no/europa/2023/10/29en-israelers-folelsesladde-brev-til-europa-nar-dere-stotter-hamas-vil-dere-komme-til-a-angre-pa-det.htm

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Læs Ole Andersens tale ved mindehøjtidelighed i Herning

AF ANDERS HJORTH VINDUM 23. OCTOBER 2023

“Vi ønsker en fred, hvor Israel og dets naboer bor sammen i tryghed,” lød det blandt andet

Hjemvendte unge og medarbejdere deltog også i mindehøjtideligheden (foto EllenHM)

Fælleskomiteen for Israel havde arrangeret mindehøjtideligheden i Herning 22. oktober. 

Tale af Ole Andersen, generalsekretær i Ordet og Israel
Holdt i Herning 22. oktober 2023 ifm. mindehøjtidelighed.

 Alle ønsker fred!
– Hamas vil have fred.
– FN vil have fred.
– Israel vil have fred.
– Vi, der er her i dag, ønsker fred.

 Hvorfor er der så ikke fred? Fordi der er forskel på fred!

Hamas ønsker en fred, som de tror opstår efter udslettelsen af Israel. Det er den fred, Hamas ønsker: gravens fred!

Dele af FN og nogle politikere ønsker en fred her og nu, der giver Hamas mulighed for at planlægge nye grusomme terrorangreb, endnu blodigere og grusommere end terroren lørdag 7. oktober. En fred, der gør det muligt for Hamas at opbygge endnu større lagre af raketter og våben – for at kunne slå endnu flere israelere ihjel.

Der er et eksempel fra historien på, hvad sådan en fred kan føre til. I 2006 var FN med til at indgå en aftale om våbenhvile mellem Hizbollah i Libanon og Israel. Aftalen betød, at der ikke måtte være raketter og våben i det sydlige Libanon.

Hvordan er det gået? I dag er det sydlige Libanon spækket med hundrede tusinder af raketter og våben.

Hvorfor? Fordi Vesten – og os i Danmark – har ønsket en overfladisk, falsk fred, der har tilladt Hizbollah at opbygge en uhyggelig, militær trussel mod Israel. Derfor har Vesten – inklusive os i Danmark – set  gennem fingre med, at Hizbollah har indført ekstreme mængder af våben i strid med aftalen fra 2006. Vi har ønsket ’fred’, og nu står Israel over for en uhyggelig stærk militærmagt i Sydlibanon. Hvis Hizbollah går ind i krigen nu, kan store dele af det nordlige Israel blive ødelagt og mange israelere blive dræbt – på grund af den fred, vi i Vesten har ønsket i de sidste mange år.

Vores ønske om ”fred og ro” kan komme til at koste mange israelere og libanesere livet!

Jo, der er virkelig forskel på fred!

Vi ønsker en anden slags fred. En fred, hvor Israels folk bor i tryghed med sikre grænser.

Den forfærdelige lørdag for to uger siden sad jeg i et beskyttelsesrum i Jerusalem. Mens Hamas-folk myrdede, massakrerede og mishandlede børn, unge, ældre bare 60 km væk, lød raketalarmen gang på gang i Jerusalem. Hver gang løb vi i beskyttelsesrum. Én gang stod vi der en gruppe danskere og to israelske familier. Den ene familie havde en pige på cirka 10 år. Hun stod helt forkrampet, mens tårerne stille løb ned ad hendes kinder af frygt.

Vi ønsker en fred, hvor israelske børn ikke skal græde af frygt. Hvor israelere ikke skal massakreres af vilde terrorister fra Hamas.

Vi ønsker en fred, hvor palæstinenserne kan leve uden Hamas’ islamistiske diktatur og uden krig og rædsler. Hvor palæstinensiske børn ikke skal flygte af frygt for israelske bomber, fordi Hamas har bygget underjordiske militære anlæg under deres boliger eller affyrer raketter klos op ad deres skolegårde.

Der er forskel på fred.
– Vi ønsker ikke Hamas’ gravfred, hvor Israel er udslettet
– Vi ønsker ikke fred til, at terrororganisationer kan opruste til nye terrorangreb
– Vi ønsker en fred, hvor Israel og dets naboer bor sammen i tryghed.

Der er forskel på fred. Ligesom der er mange andre forskelle.

Hamas fejrede bestialske mord og overgreb med jubel og triumf.
* Vi jubler ikke, når palæstinensere lider.

Hamas bortførte brutalt over 200 uskyldige, civile mennesker, inklusive 30 børn. En af den er den 9 måneder gamle Kfir. En anden er drengen Ohad, der i morgen skal fejre sin 9-års fødselsdag som gidsel i et eller andet mørkt fangerum hos Hamas.
* Israel kidnapper ikke børn og uskyldige civile som gidsler.

Når Hamas-militante begår terror, bliver de hyldet som helte.
* Når ekstreme israelere begår terror, bliver de arresteret og fordømt af det store flertal.

Hamas’ venner i Tunesien brændte en synagoge ned for få aftener siden.
*Israels venner brænder ikke moskeer eller noget som helst andet ned. Hvis enkelte galninge skulle gøre det, fordømmer vi det stærkt og oprigtigt.

Hamas’ venner i Berlin kastede brandbomber mod et jødisk center.
* Vi israelsvenner kaster ikke brandbomber mod palæstinensere.

Hamas’ venner i Argentina truede for få dage siden med at dræbe ”alle jøder”.
* Israels venner ønsker ikke at dræbe palæstinensere.

Hamas’ danske venner i Odense brænder israelske flag af.
* Israels danske venner brænder ikke palæstinensiske flag af.

Hamas’ danske venner spreder frygt hos mange danske jøder.
* Vi danske israelsvenner generer ikke danske palæstinensere.

Når Hamas’ venner i Danmark demonstrerer, vrimler det med palæstinensiske flag i København, Odense og Gellerupparken.
* Når danske venner af Israel demonstrerer, plejer politiet at bede os pakke flagene væk, inden vi går hjem. For vores sikkerheds skyld. Den forskel forarger mig helt vildt!

Vi er ikke her i dag, fordi vi hader palæstinensere!! Selvfølgelig ikke!

Vi er her i dag:

► for at mindes de 1400 israelere, der blev dræbt i meningsløs terror.
► for at udtrykke vores forfærdelse og vores støtte til de over 200 gidsler (inklusive Ohad, der fylder 9 i morgen) og til deres familier
► for at vise vores støtte og kærlighed til Israels folk og Danmarks jøder.

Men jeg står her ikke bare på grund af den politiske overbevisning, at Israel har ret til at eksistere og forsvare sig. Jeg står her også som kristen.

Ned gennem kirkens historie har der desværre været kristne, der mente, at kristne har lov til at forfølge jøder.

Jeg står her for højt og tydeligt at sige, at vi er mange kristne, der tager fuldstændig afstand fra kirkens antisemitiske historie.

* Had til jøder strider mod Bibelens bud om næstekærlighed.
* Had til jøder strider mod den kendsgerning, at Jesus var jøde. Derfor har vi som kristne et særligt bånd til det jødiske folk.

Også derfor støtter vi staten Israels ret til at eksistere uden terror!

I Bibelen er der en stærk opfordring: Bed om fred for Jerusalem (Salme 122,6).

Det er virkelig fred, shalom. Ikke Hamas’ falske fred. Ikke fred til at forberede terror.

 Gid Gud snart vil lade den fred komme – til liv for både israelere og deres naboer!

Shalom!

Der var også andre talere bl.a. Christian Mejdahl, Søren Pape og Inger Støjberg. Vi forsøger at bringe referat af flere af talerne.

(Foto: Ellen HM)

https://www.ordetogisrael.dk/artikler/laes-ole-andersens-tale-ved-mindehoejtidelighed-i-herning

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Verden har mistet sit moralske kompas

– De scener, vi har set, det er der nogle, der ikke tror på, og som påstår, det er overdrevet. At vi er nået dertil, det er så absurd, siger dansk journalist

Der advares om stærke beskrivelser.

Hamas-massakren i Israel den 7. oktober, er ikke kun den værste massakre mod jøder siden Holocaust, den er også den bedst dokumenteret massakre i historien.

Beviserne for hvad der skete og hvad de over 1400 myrdede jøder, muslimer, beduiner, druser, kristne og andre blev udsat for er overvældende.

Alligevel spredes der Holocaust benægtende-lignende propaganda på sociale medier – en af dem, der har fået propagandaen meget tæt ind på livet, er den danske freelancejournalist Jotam Confino, skriver DR.

Confino fortæller at både han og hans kollegaer får beskeder på sociale medier, om at de lyver i deres nyhedsdækning af Hamas-massakren. Confino frotæller: – Vi har kollektivt mødt så meget modstand i vores forsøg på at forklare, hvad der er foregået på den israelske side. Vi får det afvist som værende fake news og israelsk propaganda.

Den israelske regerings internationale talsperson, Eylon Levy fortæller at man er vidne til Holocaustfornægtende-lignende spredning på sociale medier. Derfor blev internationale repræsentanter og journalister inviteret med ind i kibbutz Kfar Aza, hvor de blev mødt af den overvældende stank af død.

De blev også inviteret med ind på Israels patologisike institut, hvor de ved selvsyn kunne se, hvad ofrene var blevet udsat for – flere journalister kunne ikke klare den forfærdelige stank, der hang i luften.

Nu har omkring 100 internationale journalister set 45 minutters massakre filmet af terroristerne.

Journalisterne blev bedt om ikke at filme klippene af hensyn til ofrene og deres pårørende.

Jotam Confio kunne ikke holde til at se 45 minutters massakre – efter 35 minutter forlod han lokalet. Jotam fortæller at det han så fik ham til at ryste: – Der er simpelthen så mange optagelser, der er så bestialske, at der er grund til, at man refererer til det som Islamisk Stat på steroider. Jeg tror, vi skal tilbage til holocaust for at se noget, der er så sindssygt.

Jotam fortæller at især klippet af en far der gemte sig med sine små børn i et bombesikret rum, gjorde et stort indtryk på ham. I klippet kastede en af terroristerne en håndgranat ind i beskyttelsesrummet: – Faren dør med det samme og falder ned til jorden. De to børn løber ud derfra og er helt forvirrede. De kan ikke forstå, hvad det er, der foregår. De er tydeligvis i chok. Det begynder at gå op for dem, hvad der er sket, og de løber tilbage til deres hjem og skriger efter deres far. Den ene dreng kan ikke set noget, og alt imens står en Hamas-terrorist helt køligt og åbner køleskabet, hvor han tager en flaske vand og drikker den. Han spørger dem, om de vil have lidt vand, som om intet er hændt.

I et andet klip så Jotam halshuggede ofre mens Hamas terrorist jubler over at de har halshugget en jøde: – Der ligger en person på jorden, som ligner han er død. En Hamas-terrorist står med en skovl i hånden og skriger “allahu akbar” og forsøger at hugge hovedet af personen. Og jeg husker en syvårig pige, der gemmer sig under et bord og bliver henrettet på klos hold af en terrorist.

Jotam Confino understreger over for DR, hvorfor det er vigtigt at få detaljerne med om, hvordan ofrene blev myrdet – ofrene blev udsat for ubeskrivelig brutalitet og det skal med: – Drab på civile kan aldrig retfærdiggøres. Men der er forskel på, hvordan man gør det. Derfor er detaljer vigtige for at forklare, hvad der foregår. Det gør journalister også fra Gaza, i forhold til hvor bomberne rammer, og hvordan folk dør.

Jotam tilføjer: – Når jeg kigger på min dækning i de seneste 18 dage, tror jeg, 75 procent af det har handlet om den humanitære krise i Gaza. Det er ikke for at negligere, hvad der foregår der. Men det handler om, at der skal være en balance

Verden har mistet sit moralske kompas – Jotam kalder det sindssygt og respekløst over for ofrene, at Israel er nødsaget til at vise rå massakre-klip til 100 journalister fra hele verden, fordi der spredes propaganda på sociale medier. Jotam tilføjer at han ikke er i tvivl om klippenes ægthed og at han har besøgt flere af de områder, hvor ofrene blev massekreret – steder han også kunne genkende i klippene: – De scener, vi har set, det er der nogle, der ikke tror på, og som påstår, det er overdrevet. At vi er nået dertil, det er så absurd, slutter Jotam Confino.

https://miff.dk/terrorkrigen-mod-israel/2023/10/25verden-har-mistet-sit-moralske-kompas.htm

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Israelernes viljestyrke viser sig gennem frivillig indsats

AF ANDERS HJORTH VINDUM 24. OCTOBER 2023

Frivillige har taget sig af alt lige fra uddeling af shivasæt til indsamling af data om de savnede

/

Der var kun gået cirka et døgn, fra Hamas begyndte sit terrorangreb 7. oktober, og til at et frivilligcenter var etableret i Tel Aviv. Her har omkring 15.000 frivillige hjulpet med alle mulige forskellige akutte opgaver. Også opgaver, som myndigheder i begyndelsen ikke kunne håndtere, og som derfor først for nylig er blevet overdraget til myndighederne.

Det er et vidnesbyrd om en ukuelig viljestyrke hos den israelske befolkning. Et vidnesbyrd om, at selv midt i det største chok er der mennesker, der har tænkt klart og været handlekraftige, fordi de vidste, at det handlede om liv og død.

Sue Surkes fra The Times of Israel har besøgt basen i Tel Aviv, som de kalder »Civilians Operation Hub« – den holder til i Expo Tel Aviv International Convention Center.


Her i Expo Tel Aviv International Convention Center har 15.000 frivillige gjort en uvurderlig indsats. (Foto: Dr. Avishai Teicher/Pikiwiki Israel)

Mad, medicin, psykologhjælp og shivasæt

Der er en nærmest uendelig liste over ting, der er brug for hjælp til. De første dage hjalp de frivillige med at evakuere omkring 3000 borgere fra områderne nær Gaza. Siden har de fundet overnatning til omkring 8000 evakuerede. De har sørget for 120.000 portioner mad, 200 tasker med medicinsk udstyr, transport af tusindvis af soldater og civile, en masse aktiviteter for børn, psykologhjælp – og cirka 150 shivasæt. Når israelere har mistet, sidder de shiva i syv dage – en sørgeperiode, hvor venner og bekendte kommer forbi for at dele sorgen. For mange af dem, der har mistet, er det ikke let at sidde shiva – heller ikke rent praktisk når man jo kommer fra områder, der er evakueret. Nogle skal sidde shiva for flere personer. Et shivasæt består blandt andet af plasticborde og -stole, ventilatorer, så de sørgende ikke har det for varmt, samt forfriskninger og elkogere.

På frivilligcentret er der lange baner af tøj, legetøj, tandpasta og alt muligt andet, som skal deles ud til både civile og soldater. Det er et enormt logistisk arbejde, som kræver ikke blot mange hænder, men også et stort overblik og organisatoriske evner.

De pårørende havde ikke andre at ringe til

Blandt de mere avancerede opgaver har nogle af de frivillige – cirka 2000 personer fra hightech-sektoren – været lynhurtige til at udvikle et system, så de kunne identificere de savnede. De gennemgik adskillige videoer og brugte kunstig intelligens til at identificere folk. Blandt andet ved hjælp at ansigtsgenkendelse. I den første periode efter angrebet var de frivillige de eneste, som systematisk indsamlede denne information. »I 10 dage var vi de eneste, som familierne kunne kontakte, når de ville have information om deres savnede,« fortæller en af de frivillige, Chava Rotman, til The Times of Israel. Hun tilhører selv kvindegruppen Building an Alternative. Den og så gruppen Brothers in Arms er hoveddrivkraften bag det enorme frivillige initiativ. De to grupper har også været drivkraft bag mange af demonstrationerne mod den israelske regerings retsreform. Der er derfor tale om mennesker, som den israelske regering med Netanyahu i spidsen har anklaget for at ødelægge Israels demokrati. De seneste godt to uger har de modbevist den anklage.

Og faktisk har indsatsen ført til, at grupper, som var fjender på grund af retsreformen, nu har fundet hinanden. Således har flere ultraortodokse og højreorienterede journalister besøgt basen i Tel Aviv og forladt den meget imponerede. »Wow, disse patrioter for Israel har skabt et kæmpe monster (af en operation), som hjælper sårede, soldater og med at finde de savnede,« skrev en ultraortodoks journalist.

Også Yair Lapid (oppositionsleder i Israel), Benny Gantz (som er med i Netanyahus nødregering), Tysklands kansler, Olaf Scholz og USA’s udenrigsminister, Antony Blinken har besøgt stedet.

 

Civilsamfundet stiller op

En af de frivillige fortæller, at de har mødt stor velvilje hos civilsamfundet. For eksempel har stort set alle busselskaber stillet busser og chauffører til rådighed, når de mange fornødenheder skal transporteres rundt. Og mange private firmaer har bidraget. »Vi sender for eksempel vaskemaskiner til folk, som har mistet deres hus, eller 400 madrasser til et sted, hvor de evakuerede overnatter. Eller 5000 portioner mad fra en restaurant i Tel Aviv,« fortæller en af de frivillige.

Den store hjælp til Israels befolkning fortsætter. Men nogle opgaver er blevet overdraget til myndighederne. Det gælder blandt andet arbejdet med at få overblik over de savnede og med at skaffe overnatning til de evakuerede.

Det er utroligt at se den handlekraft, som befolkningen udviser midt i et nationalt traume.

https://www.ordetogisrael.dk/aktuelt-2-2-2/israelernes-viljestyrke-viser-sig-gennem-frivillig-indsats

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 Et jødisk barn i Danmark kan ikke lege frit, men det kan mit. Den israelske ambassadør i Danmark lever under konstant beskyttelse og kan ikke færdes frit i sit ellers civiliserede arbejde

– Brik for brik tegner der sig et uhyggeligt billede af en informationskrig, som alle har tabt allerede. Internettet flyder over med manipulerede billeder, videoer og løgn. Imens ser vi konsekvenserne: en eskalerende krig med potentialet til alvorligt at destabilisere hele verdenssamfundet yderligere. Og en voldsom fremfærd for antisemitismen i Europa. I Danmark meldes der om en markant stigning, herunder i antallet af dødstrusler. Også i Tyskland og Storbritannien rapporteres hændelserne i hastig vækst, skriver Jyllands-Posten’s chefredaktør Marchen Neel Gjertsen

Siden Hamas-massakren i Israel den 7. oktober, er det strømmet ind med meldinger om en global bølge af antisemitisme. Bølgen af jødehad har også ramt Danmark og resten af Skandinavien. I dag kunne MIFF i Norge fortælle om en pro-palæstinensisk demonstration i Oslo, hvor der blev råbt: «Dommedagen vil ikke komme før muslimerne har besejret jøderne».

I Danmark er der kommet mange meldinger om, at jøder bliver chikaneret og truet som aldrig før. I går skrev Jyllands-Posten blandt andet: – I Danmark meldes, at mindst ét medlem af Det Jødiske Samfund er gået under jorden efter dødstrussel. Fra Tyskland og Berlin rapporteres om mangedobling af antisemitiske hændelser. Israel har opfordret statsborgere til at forlade flere lande.

Den 11. oktober skrev justitsminister Peter Hummelgaard på Facebook: – Jeg synes det er dybt bekymrende, at jeg er nødt til at skrive dette: Danske jøder SKAL kunne færdes og leve i fred. Det er forkasteligt at læse beretninger om danskere med jødisk baggrund, der i disse dage skal frygte for deres sikkerhed. En mor har f.eks. frarådet sin søn af bære en Davidsstjerne synligt og fortæller til tv2: – Hver gang, at der sker noget i Mellemøsten, spreder det ringe i vandet til resten af Europa, og de fleste jøder er lidt bange for at vise, at de er jøder.

Det Jødiske Samfund skriver blandt andet: – Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer og andre, der føler sig utrygge, og enkelte har modtaget trusler på sociale medier og andre steder.

Den 17. oktober, skrev 24NYT blandt andet: – En uhyggelig sag fra Syddansk Universitet mere end antyder, at også veluddannede unge på landets universiteter bærer antisemitismen og fascismen med sig, skriver Christian Egander Skov, der er ph.d., forfatter til bogen ”Borgerlig krise”, konsulent ved Tænketanken Prospekt og redaktør på Årsskriftet Critique.

Den 18. oktober skrev TV2 Øst-Jylland: – Danske jøder fortæller deres børn, de ikke må sige, de er jøder. Østjyske jøder føler sig utrygge og frygter chikane og angreb.

Den 20. oktober skrev Jyllands-Posten’s chefredaktør Marchen Neel Gjertsen, hvad må være den mest ærlige artikel længe set i danske medier – læs, del og gem!

Jyllands-Posten stod på den forkerte side i 1938. Det gør vi ikke nu. Men er vi alligevel der, hvor historien går baglæns?

Vi troede, der var et før og et efter Krystalnatten i 1938. Vi troede, at informationskrigen stadig kunne vindes. Vi troede, at antisemitisme kunne bekæmpes. Nu ved vi ikke længere, hvad vi skal tro.

Der tegner sig et sammenbrud. Et kapitel i verdenshistorien, som ligner et sted, vi naivt troede, vi var forbi. 

Den danske landsholdsstjerne Nadia Nadim turnerer stadig med en påstand om, at Israel har angrebet et hospital i Gaza og dræbt flere end 500 mennesker, især børn og kvinder. Tillad mig at opfordre DBU til straks at suspendere hende fra landsholdstruppen. Landsholdet er et godt eksempel på det sammenbrud, som vi er vidner til i disse uger. 

For hvor er den autoritet, der kan slå ned på højt profileret spredning af misinformation? DBU, der havde så travlt med at snakke menneskerettigheder og verdensmål, ser nu til, mens angriberen kaster sig selv forrest ind i informationskrigen på terroristernes side.  

Var hun blot den eneste, så betød det fejlskud mindre. Nadim er desværre billedet på en offentlig debat i opløsning. Vi så også RUC-professor Sune Haugbølle relativere Hamas’ terrorangreb ved at sidestille det med Israels metoder. Israel, der ifølge ham er et apartheidstyre, som han politisk har engageret sig i at bekæmpe. At en dansk underviser og forsker forklarer et koldblodigt terrorangreb som indirekte krigslogik, er forstemmende, og RUC burde øjeblikkeligt reagere. I stedet får denne ekspert såmænd skattekroner for at turnere med sine udeklarerede synspunkter i danske medier og herved bane vejen for en yderligere fordummelse og radikalisering.  

Som en Treo – brusetabletten, der på kort tid kan forplumre postevands klarhed – opløses journalistikken og forskningen nu i grums og vildfarelse. På Jyllands-Posten har vi fredag besluttet at deklarere alle udsagn af Sune Haugbølle som værende israelkritiske. Det var ikke dansk forskning, vi burde bruge researchkræfterne på. Politiseringen og misinformationen er rigeligt stor i verden omkring os. Evner danske journalister overhovedet at søge den tilstræbte objektivitet i længden, når alverdens misformation bruser op? Jeg håber det, og vi gør alt, hvad vi kan, men jeg er ikke sikker på, at sandheden vinder i længden. 

Der var også Kristendemokraternes byrådsmedlem og folketingskandidat i Brøndby, Elif Demir Gökce, som på Facebook afviste både terrorangrebet mod Israel den 7. oktober i år og angrebet på World Trade Center i 2001 som konspirationer. Der var den veluddannede dansk-palæstinensiske læge på Odense Universitetshospital, som Jyllands-Posten interviewede i denne uge. Hun mere eller mindre fuldstændig benægtede, at Hamas havde dræbt civile israelere. Der var den store gruppe demonstranter i Aarhus, som afviste, at Hamas havde angrebet civile.  

Brik for brik tegner der sig et uhyggeligt billede af en informationskrig, som alle har tabt allerede. Internettet flyder over med manipulerede billeder, videoer og løgn. 

Imens ser vi konsekvenserne: en eskalerende krig med potentialet til alvorligt at destabilisere hele verdenssamfundet yderligere. Og en voldsom fremfærd for antisemitismen i Europa. I Danmark meldes der om en markant stigning, herunder i antallet af dødstrusler. Også i Tyskland og Storbritannien rapporteres hændelserne i hastig vækst. 

Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, beskrev i sidste uge rørende og rammende frygten for at aflevere sine børn i en skole, der er under konstant bevogtning. Min egen syvårige datter går på naboskolen. Her er den enorme legeplads i åben forbindelse med stier og gader. En dejlig folkeskole. Carolineskolen få meter derfra er gemt væk bag høj mur, port og overvågningskameraer. Et jødisk barn i Danmark kan ikke lege frit, men det kan mit. Den israelske ambassadør i Danmark lever under konstant beskyttelse og kan ikke færdes frit i sit ellers civiliserede arbejde. Da et socialdemokratisk folketingsmedlem forsvarede det jødiske samfund og fordømte Hamas, førte det til så mange hadbeskeder og trusler, at han nu vil anskaffe sig hemmelig adresse.  

Sådan kunne listen fortsætte. Der tegner sig i den danske offentlighed et totalt sammenbrud, hvor falsk og sandt sidestilles. Hvor hele udgangspunktet for den nuværende situation i Israel og Palæstina tilsyneladende er glemt, før vi straks er videre til endnu en halv vind og vores egne individuelle konspirationer. Da et hospital i Gaza i denne uge eksploderede, var Hamas først på informationsbølgen og fik spredt påstanden i hele verden om, at Israel dræbte 500 civile. Al dokumentation i sagen tyder på, at det var pure opspind. 

Som sikkerhedseksperten Jacob Kaarsbo skrev efterfølgende: »Nærmest hele verden faldt for det. Jeg gik i fælden, indtil vi fik billeder fra hospitalet onsdag.« 

Intet tyder på, at Israel stod bag ulykken, og intet tyder på så store tabstal.  

Er der et før og efter historiens lavpunkter? Man hører for sig vinduerne splintre, de grædende børn, deres fædres sidste udåndinger, tumult og optøjer. Knust glas, der glimter i mørket på gaden, da der igen bliver stille. Jøder systematisk dræbt og kidnappet. Det var scener i Israel for to uger siden, da terroristerne den 7. oktober gennembrød det israelske forsvarsværk og gennemførte et nøje tilrettelagt overraskelsesangreb på Israel på en helligdag. 

Scenen kunne også være den 9. november 1938, da nazister systematisk angreb de tyske jøder. Krystalnatten mindes vi stadig. Dengang døde færre end 100. I år blev mere end 1.000 israelere dræbt. Uskyldige civile bortført som gidsler i terroristernes menneskeskjold.  

Der var et før og efter Krystalnatten i 1938, sagde vi. En af vores dygtigste korrespondenter skrev også om den 7. oktober 2023, at der vil være et før og efter. Som for at understrege alvoren. Sådan har vi forestillet os historiske lavpunkter. Men man bliver i tvivl, når man følger den offentlige debat i dag. Er vi i så fald før eller efter 1938, hvis der nu viser sig at være det samme på begge sider af historien? 

Der var i 2001 lommer på den yderste venstrefløj, som mente, at USA havde fortjent det tragiske terrorangreb 9/11. Men i dag er det mere end lommer, der drager den konklusion i analysen af Benjamin Netanyahus fejlslagne politik i Israel: at ergo må civile jøder forventeligt henrettes og bortføres i balancens navn.

På den måde er 2023 mere sammenlignelig med situationen i 1938 end med den i 2001. Også i 1938 var der en uhyggelig bred forståelse for antisemitismen og Tysklands udryddelsespolitik.  

Få dage efter Krystalnatten skrev Jyllands-Posten en leder, som siden har stået som det mørkeste kapitel i avisens historie, fordi både den og flere tekster i perioden tjener som nogle af samtidshistoriens tydeligste eksempler på antisemitisme i den offentlige debat. 

»Man kan indrømme Tyskland, at det har ret til at skille sig af med sine jøder. Men til gengæld kan man stille det krav, at det sker på anstændig vis,« skrev lederen og tilsluttede sig idéen om oprettelsen af en jødisk stat, så Europa kunne slippe for at huse dem. 

Lederen omtalte i nedsættende vendinger den jødiske befolkning og udtrykte forståelse for Tysklands forfølgelse, og også i tekster i Jyllands-Posten af digterpræsten Kaj Munk finder vi i disse år forherligelsen af diktaturtanken og forståelsen for jødeforfølgelsen.  

Kaj Munk skiftede mening i 1938 og blev senere selv likvideret af nazisterne. Skæbnens drabelige ironi. Men den mørke skygge af skam fra de antidemokratiske og antisemitiske tekster hviler stadig over os. De hænger som en dyster påmindelse om, at vi aldrig nogensinde igen vil stille os på den forkerte side af verdenshistorien. Man frygter lige nu for de historiebøger, som skal skrives til vores børn, de frie og de ufrie. Her vil det ikke være Jyllands-Postens leder, som finder vej til kapitlet om antisemitisme. Der vil til gengæld være endeløst mange andre indlæg. 

Er vi så før eller efter – eller netop lige midt i verdenshistoriens dybeste mørke?

Præcisering: Vi har præciseret teksten, som først angav Kaj Munk som forfatter til lederen om Krystalnatten. Den var ikke skrevet af ham. Hans problematiske tekst er trykt tidligere end Krystalnatten, og Kaj Munk, der op gennem 1930’erne forherligede diktaturet og den italienske fører Benito Mussolini, tog afstand fra Krystalnattens metoder.

https://miff.dk/terrorkrigen-mod-israel/2023/10/21et-jodisk-barn-i-danmark-kan-ikke-lege-frit-men-det-kan-mit-den-israelske-ambassador-i-danmark-lever-under-konstant-beskyttelse-og-kan-ikke-faerdes-frit-i-sit-ellers-civiliserede-arbejde.htm

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Nu trues Israel med krig fra flere fronter

IDF Armored forces at a staging area in Upper Galilee, near the northern Israeli border with Lebanon, October 11, 2023. Photo by Ayal Margolin/Flash90

Selvom Israels forsvarshær længe har trænet til det, vil en krig på flere fronter blive hård.

Siden lørdag har MIFF skrevet om grusomhederne begået af den iransk-støttet terrorgruppe Hamas, som har haft den fulde kontrol over Gaza siden 2007. Dødstallet efter Hamas-massakren fortsætter med at stige – i skrivende stund er over 1,200 børn, kvinder, ældre og mænd blevet myrdet. Dødstallet forventes at stige yderligere. Over 2,900 børn, kvinder, ældre og mænd er såret, flere hundrede israelere-og udenlandske statsborgere er blevet kidnappet til Gaza og mange er savnet – blandt dem også en dansk statsborger. Derudover er flere israelske byer blevet udsat for raketregn fra Gaza og Libanon – Syrien har også angrebet.

Nu tyder alt på, at Israel vil igangsætte omfattende jordoffensiv i Hamas-kontrolleret Gaza i kampen mod de militære kapaciteter i terrorgrupperne Hamas og Palæstinensisk Islamsk Jihad (PIJ). Israels forsvarshær vil også forsøge at befrie de mindst 150 israelske- og udenlandske gidsler som Hamas holder fanget i enklaven og nu truer med at henrette.

En Gaza-krig kan hurtigt udvikle sig til en krig på flere fronter. Det ulmer allerede ved den nordlige grænse mod Libanon, hvor Hizbollah truer Israel med 150.000 raketter rettet mod den jødiske stat. De seneste dage har der været flere sammenstød mellem israelske soldater og terrorister fra Libanon.

De seneste år har Israel forberedt sig på en potentiel krig med Hizbollah og gennemført omfattende militærøvelser, hvor IDF har trænet på et sådant krigsscenarie. Nu tyder alt på at en flerfrontskrig mod Israel nærmer sig.

Hizbollah er større, stærkere og har flere våben end Hamas og Palæstinensisk Islamsk Jihad tilsammen. De seneste år har terrororganisationen deltaget i den syriske borgerkrig, støttet Bashar al-Assad og fået meget værdifuld krigserfaring.

Også fra Syrien i nordøst er der de seneste dage blevet affyret granater ind i Israel. Her kan en ny krigsfront mod den jødiske stat også åbne sig, med iransk-støttede militser eller Hizbollah-afdelinger. Der kan også åbne sig en front fra Irak med Iran (shia-loyale) militser, der vil angribe Israel med raketter.

Den iransk-støttet Houti-milits i Yemen har også advaret om, at de vil deltage i krigen. Houti-militsens leder udtalte for nylig at hvis USA blander sig i krigen, vil de blandt andet svare igen med droner og raketangreb.

Houtsi-militsen er aktive i borgerkrigen i Yemen og har de seneste år stået bag flere droneangreb mod Saudi-Arabien. Selv om der er lang geografisk afstand melle Yemen og Israel, kan de nå den jødiske stat med droner og missiler. Houti-militsen udtaler, at de også vil koordinere deres angreb mod Israel med andre terrorgrupper.

Også i Judæa og Samaria (Vestbredden), kan situationen komme ud af kontrol.

Israel forbereder sig nu på krig og har indkaldt over 300.000 reservestyrker. Situationen vil blive meget kompliceret, hvis krigen udvikler sig til en krig på flere fronter. Derfor har USA sendt verdens største hangarskib mod Israel. Målet er at afskrække flere aktører vil deltage i krigen.

https://miff.dk/terrorkrigen-mod-israel/2023/10/11nu-trues-israel-med-krig-fra-flere-fronter.htm

 

Print Friendly, PDF & Email

Statsministeren satte journalist på plads: – Israel har ret til at forsvare sig

 

Siden lørdag har MIFF skrevet om grusomhederne begået af den iransk-støttet terrorgruppe Hamas, som har haft den fulde kontrol over Gaza siden 2007. Dødstallet efter Hamas-massakren fortsætter med at stige – i skrivende stund er over 1,200 børn, kvinder, ældre og mænd blev myrdet. Dødstallet forventes at stige yderligere. Over 2,900 børn, kvinder, ældre og mænd er såret, flere hundrede israelere og udenlandske statsborgere er blevet kidnappet til Gaza og mange er savnet – blandt dem også en dansk statsborger. Derudover er flere israelske byer blevet udsat for raketregn fra Gaza og Libanon – Syrien har også angrebet.

Hamas-massakren i Israel har chokeret verden og skabt utryghed blandt de jødiske samfund, inkl. de danske jøder – flere af dem skjuler nu deres identitet.

Efter maskerede mænd fjernede blomster lagt foran Israels ambassade til minde om ofrene, lagde statsministeren i går blomster foran ved ambassaden for at vise sin solidaritet, skriver TV2.

I den forbindelse satte statsministeren en TV2 journalist på plads, efter han spurgte om hun også ville lægge blomster for de palæstinensiske ofre.

Her er statsministerens svar til journalisten: – Jeg må indrømme, at jeg synes, du bidrager til at relativere noget, der ikke er sammenligneligt. Det er Hamas – en terrororganisation – der angriber et demokratisk land, Israel.

Stastministeren tilføjede at Israel har ret til at bombe Hamas-mål i Gaza: – Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenligning, og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og aldeles historieløst.

Statsministeren tilføjede: – At menneskeliv går tabt og børn bliver såret – den smerte er jo lige stor, ligegyldigt hvor barnet kommer fra, og ligegyldigt hvor civilbefolkningen er. Men at sammenligne en terrororganisations angreb på et demokratisk land, der forsvarer sig selv, på den måde, som du gør – den præmis vil jeg simpelthen ikke anerkende.

Om støtte-demonstrationer for palæstinenserne i Århus og København, sagde statsministeren: – Jeg forstår sagtens, at man har sympati i forhold til civilbefolkningen, og jeg forstår sagtens, at man har en smerte forbundet med de tab, der er, hvad angår civile.

Om de danskere, der støtter Hamas-angrebet mod Israel, sagde hun: – Og hermed understøtter man jo en terrororganisation, og det kan man simpelthen ikke. Der er man nødt til at tage stilling.

Og tilføjede om Hamas-massakren “terrorisme, når det er værst”.

https://miff.dk/terrorkrigen-mod-israel/2023/10/11statsministeren-satte-journalist-pa-plads-israel-har-ret-til-at-forsvare-sig.htm

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email