Israel, Iran og USA.
Vi hører mange rapporter, der siger, at Iran er meget tæt på at kunne fremstille atomvåben. (IDF siger mindre end 10 uger!) Mange hævder, at dette udgør en umiddelbar trussel mod alle vestlige lande, – i første omgang Israel. Det radikale shiitiske regime, der kom til magten i Teheran i 1979, er fortsat forpligtet til sin ideologisk drevne politik om at ødelægge den jødiske stat Israel.

Siden Anden Verdenskrig har en central del af USA’s politik over for Mellemøsten været dens forpligtelse til at forsvare Israel. Men USA er ikke længere den globale supermagt, det engang var, og dets rolle i Mellemøsten er under forandring. Præsident Biden og hans udenrigsminister Anthony Blinken har besluttet, at Kina, ikke Iran, er den største globale trussel mod amerikanske interesser i dag. Som USA’s tilbagetrækning fra Afghanistan viste, forsøger de at nedskalere USA’s militære tilstedeværelse i Mellemøsten i håb om en diplomatisk løsning på den iranske trussel.

Journalist og forfatter Caroline Glick argumenterer for, at USA er ved at opgive Israel. I årtier har Israels afhængighed af våben fra USA ført til, at dets sikkerhed har været underordnet USA’s interesser, ud fra den antagelse, at USA altid ville forsvare Israel. Ifølge Glick viser den amerikanske administrations tilnærmelser til Iran, at Israel ikke længere kan stole på, at USA forsvarer Israels strategiske interesser. Israel skal være parat til at forsvare sig selv.

Den iranskfødte udenrigspolitiske analytiker Shay Khatiri siger, at diplomati ikke vil afskrække det iranske regime fra at få atombomber. Det faktum, at Iran – medmindre det forhindres – vil opnå nuklear kapacitet, efterlader tre muligheder: forberedelse på et atom bevæbnet Iran og lære at leve med det; en militær operation, der ville afvikle Irans atomprogram; og/eller et regimeskift, før Iran får atomvåben.

Den anden udvikling, der tyder på, at USA ikke længere er både i stand og villig til at sikre Israels sikkerhed, er den kendsgerning, at Biden og Blinken vender tilbage til Obama/Kerry-politikken om at presse Israel til at samarbejde om oprettelsen af ​​en palæstinensisk stat, der ledes af PLO med hovedstad i “Østjerusalem”. Dette demonstreres af beslutningen i maj sidste år om at genoptage økonomisk bistand til palæstinensiske institutioner, og senest beslutningen om at åbne et amerikansk konsulat for palæstinensere i Østjerusalem: en klar erklæring om, at USA er imod israelsk kontrol og suverænitet over Jerusalem.

en amarikanske Oberst Richard Kemp siger han mangler ord og kalder dette en “uansvarlig” politik, der giver efter for de palæstinensiske krav, tilsidesætter “den historiske sandhed om det jødiske folks dybt rodfæstede forbindelse til landet Israel, inklusive Jerusalem, i over 3.500 år”. og ignorerer det faktum, at PA-ledelsen fortsat har som mål at ødelægge den jødiske stat. At give efter for PA’s territoriale krav vil “hamre endnu et søm i fredens kiste”.

Det ser således ud til, at Israel står mere og mere er isoleret på verdensscenen. Men Israel er ikke alene. Bibelen siger klart, at Abrahams, Isaks og Jakobs Gud bringer sit folk hjem – ikke for at de skal blive udslettet, men for at hans navn skal herliggøres gennem dem. Han, der “hverken slumrer eller sover”, vil forsvare sit folk mod deres fjender.

 

Redaktionen – Kristne for Israel, C4Israel.dk

Kristne for Israel post@c4israel.dk

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email