Reddet 80.000 fra abortdød

20/07/2021 BY VIDAR NORBERG

Eli Schussheim med noen bilder av barn som ble reddet fra abortdød. (Arkivfoto: Vidar Norberg)

Av Vidar Norberg

Eli Schussheim i organisasjonen Efrat i Jerusalem er død. I hans tid reddet Efrat nesten 80.000 barn fra abortdøden.

I et tidligere intervju fortalte han at abort er hovedårsaken til at mennesker mister livet over hele verden. Han sa at det er som en epidemi. Millioner av mennesker dør.

Hvert år mister 40.000 livet i abortdød i Israel. Det er ifølge Efrat 19.543 kvinner som søker abortnemndene om abort. 99,2 prosent av søknadene blir innvilget. I tillegg er det 20.000 illegale aborter i Israel.

Under intervjuet med spratt Schussheim opp og hentet en bunke røde skjemaer. Alle var fra obligatoriske konsultasjoner i abortnemder. De var undertegnet av en sosialarbeider og to leger.

–Dette er dødsdommene, sa Schussheim og tårene kom frem.

Han ville hjelpe kvinnene til å bære frem barnet. Efrat gav dem ikke penger, men praktisk støtte til vordende mødre som engstet seg for hvordan de skulle klare ansvaret for barnet. Kvinnene fikk barnevogn, lekegrind og pakker med alt fra barnemat til fødevarer for påsken, bleier, og klær. Ikke bare én pakke, men én pakke i måneden i 24 måneder. 78.527 kvinner tok imot tilbudet. Dette er de barna som Eli Schussheim reddet sammen med 3000 volontører som trodde på oppdraget om å redde barna i mors liv. I tillegg kan hans foredrag, intervjuer og brosjyrer ha avverget mange fosterdrap.

Eli Schussheim ble født i 1941. Hans foreldre flyktet fra holocaust i Polen til Argentina. De mistet resten av familien.

Han var en dypt religiøs jøde. I Argentina ville han to ganger avslutte legestudiene dersom han måtte ta eksamen på sabbaten. Begge ganger fikk han dispensasjon. 

Schussheim giftet seg i 1957 med Shoshana. De var gift i 57 år.  De nygifte åpnet en legeklinikk. De bestemte seg for å emigrere til Israel. Her fikk han arbeid ved sykehuset Shaare Zedek. Under seksdagerskrigen i 1967 arbeidet han i Forsvarets sanitetstjeneste. I yom kippur-krigen var Schussheim leder for et feltsykehus og behandlet mange sårede soldater. Mirakuløst ble hans eget liv også reddet. Han arbeidet også ved Hadassa-sykehuset. Og Schussheim var lege for samtidens store rabbinere og medlemmer av Knesset.

Det var en nøktern mann som samlet inn penger til Efrat. Han reiste ikke på bussinesklasse. Da en rik mann ville bygge et stort og fint bygg for Efrat, ba Schussheim om penger til arbeidet og fikk dem. Under koronapandemien lånte de penger. Forespørslene om hjelp økte med 60 prosent.

Etter å ha ledet morgenbønnen på sabbaten, fikk Eli Shcussheim slag. Han døde den 9. juni. I en pressemelding sto det skrevet at hans sjel vendte tilbake til hans skaper.

–Uansett hva jeg gir til Efrat, føler jeg at organisasjonen gir meg mangfoldig tilbake. Og så er det den gleden jeg får fra Efrat hver dag når jeg ser nyheten om en fødselsattest. Det er ingen større tilfredsstillelse. Jeg ville ikke bytte for milliarder, sa Eli Schussheim.

Eli Schussheim med røde dødsdommer over barn som Efrat har reddet fra abortdøden i Israel. (Arkivfoto: Vidar Norberg)

https://karmel.net/2021/07/20/reddet-80-000-fra-abortdod/

 

 

Print Friendly, PDF & Email