Kræfter i EU angriber ufødte og deres forsvarereNyt angreb på ufødt liv og på dem, som forsvarer det, er undervejs i EU-regi. En underskriftindsamling, der fastholder respekten om det enkelte menneske fra undfangelse til naturlig død, er startet som modreaktion

 

Ufødte og deres forsvarere trues
Angrebet på ufødt liv i EU-regi består for det første af et beslutningsforslag fremlagt af FEMM (The Committee on Women’s Rights and Gender Equality), forfattet af det kroatiske parlamentsmedlem Fred Matic. Her angives abort som en fundamental ret, og der opfordres til, at medlemslandene afskaffer samvittighedsklausulen for sundhedspersonale.

I forslagets tekst fremføres det (s.7), at det faktum, at nogle lande stadig har love, der forbyder abort bortset fra helt særlige omstændigheder…. er en krænkelse af menneskerettighederne og en form for kønsbaseret krænkelse. Samtidig fremføres det, at medlemslande bør fjerne samvittighedsklausulen (s. 12), og at sådanne klausuler i øvrigt konsekvent omtales som en nægtelse af at yde medicinsk hjælp. 

Et lignende beslutningsforslag, den såkaldte Estrela-rapport, blev i 2013 underkendt med den begrundelse, at spørgsmål vedrørende abort er et nationalt anliggende, som afgøres indenfor hvert enkelt medlemsland.

Men nu prøver man altså igen.

 

Høring med abortlobbyen som hovedaktør
Den anden del af angrebet er et proaktivt forsøg på at ekskludere konservative organisationer fra den politiske arena i EU ved at fremstille dem som ”farlige for demokratiet og i opposition til EU’s værdier”.  
Den 25. marts blev der afholdt en åben høring arrangeret af FEMM og INGE (Special Committee for foreign interference in all democratic processes in the EU, including disinformation), et nyoprettet organ. Høringen havde den meget ladede titel:  “Financing of anti-choice organisations.”

Ingen repræsentanter fra Pro Life-bevægelsen var inviteret med til høringen.

Underskriftindsamling
European Centre for Law and Justice (ECLJ), der har fulgt disse initiativer nøje, har som modangreb startet en underskriftindsamling til forsvar for livets beskyttelse. ECLJ er den europæiske afdeling af en international NGO, der arbejder for at fremme og beskytte menneskerettigheder over hele verden med særlig fokus på beskyttelse af religiøse rettigheder og menneskets værdighed. 
 

 

Skriv under

 

 

Nyhedsbrev fra RETTEN TIL LIV  2021 uge 14

 

Print Friendly, PDF & Email