HEKTISK BESØK-SERIE FRA USA`S GENERALER I ISRAEL.

AF ARVE 25. NOVEMBER 2019

«Noe militært» er på gang mellom USA og Israel ! Av Odd Sverre Hove 25.11.19

Hektisk besøk-serie fra USAs generaler i Israel.
En uvanlig hektisk serie besøk i Israel av amerikanske topp-generaler har skapt inntrykk av at «noe militært» er på gang mellom USA og Israel. Og motparten er åpenbart Iran.

Det har i mer enn tre år pågått en såkalt «lav-intensitets-krig» mellom Israel og Iran. En lav-intensitets-krig er kjennetegnet av avgrensede krigs-episoder som for det meste finner sted under medie-radaren. Men det siste året er flere og flere av sammenstøtene blitt offentlig kjent, senest en serie direkte militære sammenstøt mellom Israel og Iran i forrige uke. Som Israel nok en gang gikk seirende ut av.
 
Flere generaler og en visepresident.
I helgen var det selve topp-generalen i USAs militære styrker, general Mark Milley, som besøkte kollegaen sin i Israel, general Aviv Kokhavi. General Milley er formann i USAs generalstab.
Dagen før var det kommandøren for US Centcom, general Kenneth McKenzie som avla et besøk i regionen. Han ble sitert på en uttalelse om at Iran nå ventes å rette en rekke nye angrep på amerikanske, sunni-muslimske og israelske mål i Midtøsten.
På lignende vis har både luftforsvars-generaler og sjøforsvars-admiraler besøkt kolleger i Israel og baser i Midtøsten. Men kanskje mest oppsikt har det vakt at USAs vise-president, Mike Pence, plutselig avla et ikke-annonsert lynbesøk hos kurderne i Nord-Irak, samtidig som han tydeligvis med vilje unnlot å mellomlande hos sjia-lederne som styrer Irak fra Bagdad.
 
«Brygger på noe stort»
– Alt dette viser at partene i Midtøsten nå «synes å brygge på noe stort» (eng: «a major event seems to be brewing»), skriver en israelsk nettavis som regnes for å ha militære kilder. Også militær-korrespondenten i avisen The Jerusalem Post, Anna Ahronheim, skriver at de militære besøkene fra USA «tyder på at trusselen fra Iran nå er alarmerende».

I søndagens regjeringsmøte i Jerusalem siterte statsminister Netanyahu general Milley på en uttalelse om at Iran antas å ville angripe med det første, og «det har den amerikanske stabssjefen helt rett i», føyde Netanyahu til.

http://www.ordetogisrael.no/aktuelt-2-2-2/hektisk-besoek-serie-fra-usas-generaler

 

Print Friendly, PDF & Email