Bibelen med hjelp fra himlen mot pandemien

14/03/2020 BY VIDAR NORBERG

Kors og grav. (Foto: Jostein Sandsmark)

Av Jørgen Høgetveit

For svært mange år siden las jeg «Bibelens krone»  av den kjente danske teologen Skovgaard Pederesen. Det var en utredning av Johannes’ Åpenbaring. Der hevdet han med bibelsk rett at «Når mennesket reiser seg mot Gud, reiser Gud skaperverket mot mennesket». Blant annet nevner GT straffedommer som hunger, rovdyr, pest og krig. Det har vært den rette og gamle tenkning og tro som ble forkynt gjennom årtusener – inntil tidens «vitenskap» og opprør avsatte Skaperen og troens 1. artikkel i våre sinn. «Jeg tror på Gud Fader – den allmektige – himmelens og jordens skaper.»

Jeg har vært gjennom GT en del ganger – og stoppet ved sentrale ord som jeg nevner under, men spesielt ble jeg oppmerksom på det igjen da jeg hørte visepresident Pence holdt en kort andakt over 2. Krøn. 7, 14. Jeg tar med også v.13 for sammenhengens skyld.

«Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og når jeg byder gresshopper å fortære landet, og når jeg sender pest i blandt mitt folk, og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.»

Bibelen er ikke ukjent med mange forskjellige katastrofer forbundet med naturen – og setter dem inn i en forklarende sammenheng. Og vi forstod det og tok blant annet med «Gi oss godt og tjenelig vær og kristelige råd til all vår gjerning» i kirkebønnen før. Dette i erkjennelsen av at Gud og Skaperen var til og rådet over himmel og jord. 

Nå er PESTEN her – jeg hadde nær sagt – selvsagt opprunnet i et dypt diktatorisk og Guds fornektende Kina – som ikke engang ville lytte til fagfolks råd en gang i november slik at hele pandemien kunne vært stoppet. Og nå får hele Vesten – med pandemisenter Europa – som ble med på Kinas halsløse dans rundt gullkalven – unngjelde.

Men gjør vi som visepresidenten og en annen Israel-venn m.m. som oppfordret til bønn – og samler oss om:  «og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.»Så kan både den jordiske og himmelske redning være nærmere enn vi aner.

Så kan man selvsagt bli rasende på Herren en ikke tror på. Det er totalt irrasjonelt. Men erkjenner det urolige hjerte at Han er til – da er det klokt å gjøre som David: Gi Gud og Frelseren rett – kapitulere – så har Jesus ordnet og ordner resten.

Artikkelen er hentet fra Kommentar-avisa.no

 «Gi oss godt og tjenelig vær og kristelige råd til all vår gjerning» ba man før i kirkebønnen. Bildet viser Hol stavkirke. (Foto: Jostein Sandsmark)

 

http://www.karmel.net/2020/03/14/bibelen-med-hjelp-fra-himlen-mot-pandemien/

 

Print Friendly, PDF & Email