Anders Samuelsen (foto: Council of Europe Parliamentary Assembly, April 2018, på Flickr)

Samuelsen: – Israel må behandles på lige fod med alle andre lande Forfulgte kristne skal op på dagsordenen, Israel skal rykke ned. Af Dina Grossman marts 15, 2019 kl. 13.50 

  Kristeligt Dagblad har interviewet Udenrigsministeren Anders Samuelsen til en glimrende  artikel “Regeringen vil arbejde for forfulgte kristne i FN-råd“. Artiklen gør udtrykkeligt opmærksom på den ulykkelige sammenhæng mellem FN Menneskerettighedsrådet (UNHRC) enorme fokus på Israel og forsømmelsen af mange virkelig grelle brud på menneskrettighederne i verden – ikke mindst i forbindelse med forfølgelse af kristne. Ikke én gang siden oprettelsen i 2006 har FN’s Menneskerettighedsråd haft forfulgte kristne på dagsordenen. Omvendt bliver Israel konsekvent fordømt. Nu vil udenrigsministeren have styr på prioriteterne i rådet. UNHRC er i gang med en månedlang session, som startede den 25. februar. I næste uge bliver der behandlet et punkt med de såkaldte landeresolutioner – som dækker alle landene undtagen Israel, som får eget punkt. ”Kampen imod forfølgelse af kristne og andre religiøse minoriteter er en kernesag for regeringen. Derfor er det også noget, Danmark kommer til at have fokus på i menneskerettighedsrådet,” skriver Anders Samuelsen i en mail til Kristeligt Dagblad og oplyser, at den danske regering som nyt rådsmedlem sammen med EU har arbejdet for, at menneskerettighedsrådet tager spørgsmålet om forfulgte religiøse minoriteter op i udkastene til de landeresolutioner, der skal behandles i næste uge. Det vil blandt andet ske i resolutionerne om Nordkorea, Myanmar og Syrien. ”Det er jeg tilfreds med, og det er et spørgsmål, vi sammen med EU vil blive ved med at have fokus på,” lyder det fra udenrigsministeren. Kristeligt Dagblad oplyser, at også De Konservatives udlændingeordfører, Naser Khader, mener, at der skal vedtages resolutioner imod de lande, der forbryder sig imod kristne og andre mindretal. ”Jeg regner med, at vi er proaktive og påvirker med danske synspunkter. Både i forhold til menneskerettigheder, kvinderettigheder, seksuelle minoriteters rettigheder og religiøse minoriteters rettigheder. Ikke mindst i forhold til forfølgelse af kristne,” siger Naser Khader. Behandling af Israel Som bekendt har UNHRC et permanent “punkt 7” på dagsorden, som alene bruges til at anklage Israel.  Mere end halvdelen af UNHRCs resolutioner omhandler Israel. Kristeligt Dagblad citerer Hillel Neuer – direktør i UN Watch, som holder kritisk øje med praksis i FNs Menneskerettighedsråd. UN Watch oplyser, at  mere end halvdelen af resolutionerne omhandler Israel.  ”Grundlæggende er rådet en politisk organisation, der hellere angriber Israel, USA og Europa end Mellemøsten,” siger Hillel Neuer. ”Menneskerettighedsrådet arbejder modsat af, hvordan det var tiltænkt. Man beskytter krænkerne. Når forfulgte kristne ikke har været på dagsordenen, skyldes det, at disse forbrydelser sker i muslimske lande. De har ingen interesse i at tage spørgsmålet op, og krænkerne optager mere end halvdelen af sæderne i rådet,” siger Hillel Neuer. Punkt 7 vil tage hele dagen nu på mandag den 18. marts, hvor der vil blive præsenteret en håndfuld resolutioner og rapporter, som fordømmer Israel. I følge Kristeligt Dagblad vil Anders Samuelsen ikke oplyse, hvordan Danmark vil stemme, men han bemærker generelt: ”Jeg har sagt mange gange, at det ikke giver mening, at Israel og de [af Israel, red.] besatte områder som den eneste landesituation i verden har sit eget punkt på menneskerettighedsrådets dagsorden. Israel skal ikke fritages for kritik, men jeg ønsker, at de skal behandles på lige fod med alle andre lande. Det er den vej, Danmark kommer til at trække,” skriver han til Kristeligt Dagblad. Anders Samuelsen: Israel skal ikke fritages for kritik, men jeg ønsker, at de skal behandles på lige fod med alle andre lande Læs mere om Samuelsens udmeldinger her på MIFF.DK: “Danmark vil reformere FNs Menneskerettighedsråd – bl.a. for at fjerne forskelsbehandlingen af Israel. Anders Samuelsen opfordrer direkte alle 47 UNHRC-medlemslande til at holde sig tavs under punkt-7-debatten, som finder sted den 18. marts.” https://miff.dk/propagandakrigen/2019/03/15samuelsen-israel-maa-behandles-paa-lige-fod-med-alle-andre-land.htm

Print Friendly, PDF & Email