"Mens Israel ble bygget av menneskelige hender, er det umulig å ikke se hendene fra himmelen," sa Mike Pence.
Standing wih Israel 2017.12.01

I taler fra den amerikanske visepresident Mike Pence, israelsk ambassadør til FN Danny Danon, ambassadør Ronald Lauder fra Verdens jødiske kongress og den israelske minister Yisrael Katz ble det klart at det ikke var FN som skapte den jødiske staten, men den jødiske folk selv


USA´s visepresidenr Mike Pence

"De forente nasjoner opprettet ikke den jødiske staten, de opprettholdt rett og slett det jødiske folks naturlige og ugenkaldelige rettigheter til sin egen stat i sitt historiske hjemland," påpekte USAs visepresident Mike Pence på arrangementet.

"Mens Israel ble bygget av menneskelige hender, er det umulig å ikke se hendene fra himmelen," sa Mike Pence.

"Israel behøvde ikke en løsning for å kreve at den eksisterte, fordi landets rett til å eksistere er selvsagt og tidløs," sa Pence.

Ambassadør Ronald Lauder fra Verdens jødiske kongress minnet tilhørerne om at jødene hadde bodd i Judea i åtte århundrer før de ble spredt fra landet av romerne i 135 e.Kr.

"Vi vet hvem vi er og vi vet hvor vi kom fra. Derfor kalles vi jøder. Disse historiske fakta kan ikke endres av UNESCO-beslutninger eller andre som forsøker å nekte historien vår," sa han.

Israels faste representant til U.N., takket ambassadør Danny Danon og de 33 nasjonene som stemte for FN´s generalforsamlings Resolution 181 i 1947, men fortsatte med å si at i dag har Israel diplomatiske forbindelser med over 160 nasjoner.

"I dag er det fredsavtaler med tidligere fiender som Egypt og Jordan og voksende forhold til mange andre arabiske land, spesielt i Gulf-regionen."

Ambassadør Danon ringte FN i 1047 for å høre resultatet av avstemmingen "de lengste tre minuttene i jødisk historie." Han så resultatet som en oppfyllelse av det profetiske ord i Bibelen, som forteller om en tid da jødene kommer tilbake til Israel.

"Vår tilstedeværelse her i dag som den eneste ikke-jødiske organisasjonen i komiteen er viktig, fordi den viser at støtte til staten Israel strekker seg langt utover den jødiske verden, forklarer Tomas Sandell.

"FNs generalforsamling Resolution 181 er en historisk prestasjon som vi virkelig kan være stolte av." Mens det jødiske folk ikke mottok alt som hadde blitt lovet dem av det internasjonale samfunn i 1920, bekreftet det seg retten til selvbestemmelse av det jødiske folk i deres historiske hjemland.

"Den eneste budskapet fra denne erindringen er at det jødiske folk sa ja til fred og sameksistens allerede i 1947 og har fortsatt å gjøre det i de siste 70 årene."

"Det er nå på tide at også fiender av den jødiske staten innser at Israel er her for å bli og komme tilbake til forhandlingsbordet."

http://ordetogisrael.no/index.php?id=view-news&news_id=3271

 

Print Friendly, PDF & Email