Meningsmåling: 88% av israelerne var fornøyd med sitt liv det siste året
The Jerusalem Post, oversatt av Thor Evje 2017.09.20

Befolkningen i Israel øker stadig – den vokste med 156 000 siden forrige Rosh Hashana, og i likhet med de siste årene var befolkningsveksten for 5777 1,8%. De aller fleste israelere er fornøyd med deres liv.


Israels flagg

Israels befolkning er i dag på 8 743 millioner, ifølge data som Central Bureau of Statistics utgav på mandag i sin årsrapport foran Rosh Hashana. Ifølge rapporten fortsetter den israelske befolkningen å øke i alle sektorer.

I Israel er 6,523 millioner jøder, eller 74,6% av befolkningen, og ca. 1,824 millioner arabere, eller 20,9% av befolkningen. De resterende 396.000 israelere står for 4,5% av totalen. Hver av disse sektorene har hatt en jevn vekst siden forrige rapport.

88% av israelere i alderen 20 og over sa at de var "veldig fornøyd" eller "fornøyd" med livet deres. Likevel føler 21%, eller ca. 1,1 millioner mennesker, seg med jevne mellomrom; 6%, eller 340.000, innrømmer å føle seg ensom regelmessig; og 34% sier at de finner det vanskelig å dekke sine utgifter.

Innvandringen forblir jevn, med 25 977 nye innvandrere i 5777: 57% av dem fra det tidligere Sovjetunionen, 17% fra Frankrike og 11% fra USA. Rapporten avslørte også at 172.000 babyer ble født og 43.000 mennesker døde i 5777.

Landet har den høyeste fruktbarhetsgraden i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, med kvinner som gjennomsnittlig får 3,11 babyer i løpet av deres levetid.

Barnedødeligheten var 3,1 pr. 1000 levendefødte.

En jente født i år har en forventet levetid på 84,2 år, mens for gutter er det 80,7 år.

Det er 2.470.200 husholdninger i Israel, med gjennomsnittlig 3,31 personer i hver.

Det er 202.090 skilte familier i Israel, 53.579 inngikk ekteskap og 14.487 ble skilt siste året.

Statistisk sentralbyrå rapporterte om 2,2 millioner barn på skolen: 517 tusen i barnehager, ca. 1 million i grunnskolen, 517.000 i middelskoler og ca. 713.000 høyskoleelever. Omkring 73,8% av videregående elever fikk immatrikuleringsbevis.

Det var 268.600 studenter på høgskoler og universiteter i studieåret 2015-2016. Av disse var 40,8% menn. Omtrent 15,5% av alle disse elevene var arabere, og 31,4% var mannlige.

Ca. 76.000 israelere fikk høyskolepoeng i 2016; fem ganger tallet i 1990.

I mellomtiden lever 924 000 mennesker under fattigdomsgrensen, og utgjør 10,7% av israelerne.

Videre er 1,3 millioner mennesker registrert hos en eller flere sosiale tjenester, mens 14% av de som er 20 år og over, er registrert som funksjonshemmede.

Arbeiderne er generelt fornøyd. 59% var fornøyd med sitt arbeid og personlige liv, og 20% eller 700.000 ønsket å bytte jobb, mens 20% føler at deres helse eller sikkerhet er i fare på grunn av deres arbeid.

 

http://ordetogisrael.no/index.php?id=view-news&news_id=3206

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email