Israelsprofetiene oppfylles foran øynene våre
Generalsekretær Ole Andersen i Ordet og Israel i Danmark 2017.06.19

En høstdag i 1949 summet det av liv på flyplassen ved Lydda i Israel. Et fly fra Aden på den arabiske halvøy hadde nettopp landet. Drøyt hundre jøder fra Jemen gikk ned flytrappen og stod for første gang på Det hellige lands jord


Generalsekretær Ole Andersen i Ordet og Israel i Danmark

Nettopp denne dagen var Israels arbeidsminister på besøk på flyplassen. Golda Meir het hun. Senere skulle hun bli Israels statsminister.
En gammel, skjegget mann som nettopp hadde steget ut av flyet, fanget Golda Meirs oppmerksomhet. Hun spurte ham om han ikke hadde vært redd for å skulle fly.

«Nei», svarte mannen, og så siterte han løftet fra profeten Jesaja om dem som «får vinger som ørner» på samme måte som da Gud førte Israels folk ut av slaveriet i Egypt.

Den gamle jemenittiske jøden var ikke i tvil om sammenhengen mellom hans hjemkomst til Israels land og bibelen. I profeti etter profeti forutsier Bibelen at det jødiske folk til sist i historien skal komme tilbake til Israels land. Allerede Moses sa det«Herren din Gud vil igjen samle deg fra alle de folk han har spredt deg ut blant. Om du så er drevet bort til himmelens grense, skal Herren din Gud samle deg derfra, og derfra skal han hente deg.» (5 Mos 30,3-4).

I over 3000 år har denne profetien sett håpløs ut. Israels folk har bare blitt mer og mer spredt utover jorden. Inntil slutten av 1800-tallet. Da begynte jøder i større antall å vende tilbake til Israels land.

Siden har det gått fort. I de første få årene etter staten Israels opprettelse i 1948 immigrerte 700.000 jøder til landet. En ny stor bølge av immigranter kom i årene etter Sovjetunionens sammenbrudd på begynnelsen av 1990-årene.

Fra hele verden er jøder strømmet til Israels land. I dag bor nesten halvparten av verdens 14 millioner jøder i Israel. Det er nytt i verdenshistorien. Siden Jesu tid har aldri en så stor del av de jødiske folk bodd i Israel som i dag.

Bibelen forutsa det. I dag er det ved å bli virkelighet. Profetiene er ennå ikke fullt oppfylt, men det er på vei.

Jødenes hjemkomst til Israel i vår tid roper til mennesker at Bibelens Gud er en virkelighet! Det han har forutsagt, skjer! Tro på ham!
Bibelen forteller at Gud har lagt en frelsesplan for hele verden. Planens høydepunkt er at alt ondt skal stoppes og Paradis gjenopprettes på en totalt fornyet jord når Jesus har kommet igjen.

Guds handlinger med Israel i vår tid viser at den fantastiske plan er nær ved å nå sitt mål.

 

http://ordetogisrael.no/index.php?id=view-news&news_id=3110
 

Print Friendly, PDF & Email