Archive for the ‘ Ikke kategoriseret ’ Category

Araberne i Israel er ikke slaver
Bjarne Bjelland i Dagen 2017.11.16

Dette innlegget er en respons på "Triumfalisme – eit risikabelt spor!"
Samfunn De kan stemme i frie valg, og det sitter arabere i parlamentet. Arabiske dommere sitter i domstolene. Det er arabiske leger og spesialister ved landets sykehus


Tempelhøyden i Jerusalem

De to tidligere sokneprestene Jens Olav Mæland og Kjartan Ruset har i etterkant av «Jerusalem-marsjen» funnet det nødvendig å trekke noen linjer tilbake til hendelser som har skjedd tidligere i historisk sammenheng. Overskriften på innlegget er: «Triumfalisme- et risikabelt spor!»

Triumfalisme – eit risikabelt spor!
Prestene gir en historisk framstilling hvordan både politiske herskere og kirkeledere har gjort felles sak med triumfalistiske virkemidler. Det nevnes her eksempler på både «triumf-tog» og korstog, noe som historien bekrefter.

I sjette avsnitt i innlegget beskriver de to tidligere prestene Jerusalem-marsjen og gir også en redegjørelse av hvorfor denne marsjen arrangeres, antall deltakere, hvem som deltar, og den etterfølgende banketten hvor det er hilsninger og ros fra myndighetene og «Ambassaden» og at en videre roser hverandre for at Jerusalem nå er en jødisk by slik Bibelen profeterer.

Deretter er innlegget farget av den «mørke siden» ."Men det var ei mørk side ved denne triumf-marsjen,hvor "slavene" nå er det palestinske folket som består av arabiske muslimer og kristne." Deretter følger flere historier over Israels «overgrep» etter at Israel etter 67 har «annektert» byen Jerusalem.

Araberne i Israel er ikke slaver. De kan stemme i frie valg, og det sitter arabere i parlamentet. Arabiske dommere sitter i domstolene. Det er arabiske leger og spesialister ved landets sykehus.

Det er også arabiske kommandanter i Israels hær, og arabere som ledere ved universitetene. Arabiske og jødiske barn blir født på de samme fødeavdelingene og blir tatt imot av de samme legene og sykepleierne.

Mødrene ligger i sengene ved siden av hverandre. Jøder og arabere reiser på de samme togene taxiene og bussene. Universiteter, teatre, kinosaler, strender og restauranter er åpne for alle.

Det må være betimelig å spørre Mæland og Ruset hva de egentlig mener at Israel burde gjort for femti år siden når de skriver at Israel etter 67 har «annektert» byen Jerusalem.

Israel hadde på forhånd bedt Jordan om ikke å angripe Israel før dette skjedde, men kong Hussein satte i gang omfattende angrep mot israelske byer og flyplasser.

Vest-Jerusalem var dagen før utsatt for kraftig beskytning med bombekastere fra jordanske styrker. 900 bygninger i Vest-Jerusalem ble truffet.20 israelere ble drept og 1000 personer såret.

Den dagen israelske styrker gikk inn i Jerusalem kom en historisk korrigering etter at byen hadde ligget under forskjellige herskere og nasjoner i lang tid.

Disse hadde gjort sitt beste for at jødene sin arv og historiske tilknytning til Jerusalem skulle fjernes, selv om jødene har sine historiske røtter i denne byen helt siden David var konge i Israel. En tid som i dag bevitnes i sin helhet gjennom utgravingen av “Davidsbyen” i Jerusalem.

Jordan hadde okkupert Øst-Jerusalem i 48 og i den anledning etnisk renset byen for jøder. 48 000 jøder ble jaget ut av Øst-Jerusalem da Jordan tok denne delen av byen. 58 synagoger ble rasert og de jødiske gravstedene på Oljeberget ble skjendet. Jødene ble nektet adgang til sine hellige steder i Øst-Jerusalem.

Det er viktig at Jerusalem blir styrt av Israel og ikke deles opp i to enheter. Det er kun israelsk styresett som kan garantere demokratisk styresett for både jøder og arabere. Israel er garantist for rettigheter til alle religioner og folk.

Jerusalem er verdens viktigste by og står sentralt i Bibelen og i de profetiske budskapene vi har der.

Som tidligere prester har Mæland og Ruset brukt Bibelen som sitt verktøy til å utøve sitt yrke. Hele Bibelen er faktisk en jødisk bok skrevet av jøder.

Israel og det jødiske folk har en sentral plass, ja, faktisk en helt avgjørende plass. Det vi leser i Bibelen i dag OKom Israel og jødene stemmer faktisk med dagens virkelighet.

   http://ordetogisrael.no/index.php?id=view-news&news_id=3261

 

Alle syrere ønsker seg til Israel

Over 3000 syrere har fått behandling i forbindelse med «Operasjon God Nabo».

Av

Bjarte Bjellås

20. november 2017 kl. 10.35

Israel behandler skadde syrere ved feltsykehus ved grensen. Her fra et annet feltsykehus i Israel. (Foto. IDF)Israel behandler skadde syrere ved feltsykehus ved grensen. Her fra et annet feltsykehus i Israel. (Foto. IDF)

For første gang har det israelske forsvaret gitt et israelsk TV-team tillatelse til å filme når de åpner grensen for sårede syriske sivile. De unike bildene ble søndag kveld vist på Hadashot News og viser syriske kvinner og barn som slipper inn i Israel for medisinsk behandling, skriver Times of Israel.

– Det er ikke overraskende at syriske sivile kommer til Israel for behandling. Alle ønsker å komme her. Voksne og barn, forteller en syrisk kvinne.

I løpet av den syriske borgerkrigen har 3000 syrere fått behandling av Israel i «Operasjon god nabo». Flere har blitt behandlet ved et feltsykehus ved grensen, mens andre har blitt fraktet til sykehus nord i Israel for ytterligere behandling. Rundt 1000 av dem har vært barn med kroniske sykdommer.

– Det fornuftige med dette er tydelig. Det handler om å gi humanitær nødhjelp, i tillegg til at det hjelper på Israels sikkerhet. Hvis et familiemedlem eller en venn har fått medisinsk behandling i Israel, vil de antagelig endring sin holdning til fienden, sier reporteren i reportasjen.

Syria og Israel er formelt fortsatt i krig og mange syrere læres opp til å hate nabolandet. Som en av de israelske soldatene i TV-reportasjen sier: «Dette må være rart for dem. Vi er jo fienden deres.» Men flere av syrerne som intervjues i reportasjen sier de ikke lenger ser på Israel som en fiende.

– Før så vi på Israel som fienden, men nå som dere hjelper oss er de fleste [på den syriske siden av Golanhøydene] på deres side. De elsker Israel. De ser landets sanne ansikt.. de ser virkeligheten, forteller en syrisk mor.

Hvem mener du er fienden nå, spør reporteren i TV-reportasjen.

– Den islamske stat, Hizbollah, Bashar al-Assad. Der alle samme ulla.

Et syrisk barn tegner et israelsk flagg på sykehuset i Israel. (Foto: Skjermdump Hadashot)Et syrisk barn tegner et israelsk flagg på sykehuset i Israel. (Foto: Skjermdump Hadashot)

TV-teamet følger de sårede syrerne til behandling på Ziv-sykehuset i Nord-Israel. Der er det en sykehusklovn som underholder de syriske barna. En høytstående offiserer i den israelske hæren sier i reportasjen at syrerne i starten måtte beroliges. De var redde for at israelerne ville skade dem.

I et klipp i reportasjen filmes syriske barn som tegner det israelske flagget.

– Jeg kunne ønske vi kunne bli i Israel for alltid. Hvis grensen til Israel ble åpnet ville jeg vært den første til å komme, sier en av de sårede syrerne.

Reporteren følger opp med spørsmål om hvor mange som ville fulgt etter.

– Hele Syria ville fulgt etter. Alle sivile igjen i Syria vil kommet til Israel.

Alle syrerne som blir intervjuet i reportasjen er anonymisert. De risikerer å bli drept i Syria hvis det blir kjent at de har fått behandling i Israel.

Talkshow-verten Conan O’Brien skryter av israelske leger som behandler skadde syrere på grensen. Han mener de fortjener Nobels fredspris.

Conan O'Brien snakker med sosialarbeider Fares Issa. I midten en syrisk gutt som har fått hjelp på sykehuset. (Foto: Privat)Talkshow-verten Conan O’Brien møtte syrere som fikk behandling på israelske sykehus. (Foto: Privat)

   https://www.miff.no/syria/2017/11/20syrere-onsker-israel.htm

 

 

 

Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse

Av Gordon Tobiassen 2014.04.07


Islam er etter alt å dømme en viktig endetidsfaktor. Mye taler for at Dyret ”antikrist” vil opptre i Allahs navn. Da vil templet fungere som en Moské, større enn både Mekka og Medina. Guds dom vil først ramme de Arabiske nasjoner rundt Israel

I gammel tid kom flere av de Arabiske nabofolkene under Herrens dom. Ammon, Moab, Edom, Tyrus, Sidon, Syria, Egypt og Filistrene var noen av Israels argeste fiender både på Saul og Davids tid. Ingen av disse folkene eksisterer i dag. De er gått opp i det store pan-Arabiske folkehav, som nå omgir Israel. Det handler om Irak, Libanon, Syria, Jordan og Saudi-Arabia.

Herren har selv utalt harde dommer over disse folkene. Salme 83:2-9´. I Esekiel 35 og 36 ser vi det hat og fiendskap, den Arabiske verden bærer på mot Israel. Det gir seg utsalg i de veldige terrorbølgene, som når Israel og Jødene i dag.

Kreftsvulst
Islam betrakter Israel som en kreftsvulst. De fleste Arabiske land ønsker med alle midler å fjerne denne svulsten. De bruker terror, løgn, svik, bedrag og vold for å lykkes. De såkalte Palestina-Arabere har som alle seriøse bibelgranskere vet ingen arverett til noen del av Israel. Antisemittismen og anti-Sionismen er på fremmarsj over hele verden i takt med Islams ekspansjon. Verdens statsmenn lar seg bedra og gjør felles sak med Israels fiender. De verdsetter Arabisk olje høyere enn Jødisk blod.

Antikrist
Antikrist kommer med tegn og under for å skape en falsk fred. Det er den hvite rytter, som Johannes så i Åpenbaringen kapitel 6, som stormer frem. I den 70. årsuke vil den falske fredsfyrste undertegne en pakt med Jødene. Jesus Kristus, Guds Sønn, var en inkarnasjon av Faderen, så vil dyret som stiger opp av havet, ”Antikrist,” være en djevelsk inkarnasjon av Satan og han vil opptre i Allahs navn og på hans vegne. Om det blir slik, så vil templet fra da av igjen fungere som en Muhammedansk Moské, ja, som Islams aller helligste gudshus, større enn både Mekka og Medina. Antikrist vil forlange, at alle skal tilbe ham, han hater Jødene og vil bryte pakten med dem, etter velkjent Muslimsk praksis. Midt i denne årsuke på 7 år vil han forby Jødene å tilbe sin Gud.

Islam er en demonisk religion. Overalt, hvor Islam råder, eksisterer ikke toleranse og trosfrihet. Det oppfordres til å drepe de vantro i Allahs navn. I flere av de Arabiske land i dag betraktes konvertering som blasfemi og gudsbespottelse. Straffen er som regel døden ved offentlig henrettelse etter fredags-bønnen i Moskéen. Slike henrettelser foregår ved steining, halshogging, henging eller korsfestelse og er til offentlig forlystelse som overføres på TV. Islams vesen og ideologi stemmer godt med Dyrets djevelske virksomhet i endens tid. Som åpenbaringsboken beskriver.

Antikrist skal stå frem
Jesus vendte hjem til sin Far, Salme 110:1 Han skal komme tilbake først for å hente brudeskaren, og senere som konge, da han setter føttene på Oljeberget. Antikrist skal også stå frem.

”Da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem."

”Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, – de skal undre seg når de ser at dyret var, og ikke er, og skalkomme igjen.” Åp 17:8.

Vil Antikrist bli endetidens suverene Muslimske leder? Islams målsetting er å underlegge seg hele verden under Satans herredømme, og da gjennom Islams totale underkastelse. Vi ser, at det nærmer seg raskt, da denne endetidens onde fyrste skal tre frem på den politisk/religiøse arena. Vi ser, at plattformen er lagt og klar ved det Antikristelige rike, representert ved EU. Det ligger klart religiøst og politisk.

Antikrist vil inngå en syvårig fredspakt med Israel (Dan.9.27). Israel vil da i likhet med alle de andre Middelhavslandene være innlemmet i ”Eurabia”. Når Antikrist står frem, vil det være som den falske fredsfyrsten. Det første, han da vil gjøre, er å inngå en 7-års pakt med Jødene. Dette vil markere begynnelsen på den 70. profetiske årsuke, som Daniel talte om i Daniel 9.27.

De Israelske ledere, som tar imot og inngår pakten med Antikrist, vil være sekulære Jøder, som ikke regner med Israels Gud, og som derfor er åndelig blinde. Dette er vel forklaringen på, at de lar seg forføre av denne kommende onde og falske fyrste.

http://ordetogisrael.no/index.php?id=view-article&article_id=76


 

Å se på Balfour-erklæringen som en forbrytelse er selve roten til konflikten

Benjamin Netanyahu sier arabiske land må akseptere at zionismen har seiret.

Av

Bjarte Bjellås

8. november 2017 kl. 9.16

Statsminister Benjamin Netanyahu. (Foto: GPO)Statsminister Benjamin Netanyahu markerte hundreårsdagen for Balfour-erklæringen i Knesset. Bildet er fra en annen anledning. (Foto: GPO)

Israels statsminister Benjamin Netanyahu markerte hundreårsdagen for Balfour-erklæringen, som anerkjente det jødiske folks rett til et «nasjonalt hjemland» i landet Israel, med en tale i Knesset, skriver Yedioth Ahronoth.

– Når det palestinske lederskapet definerer Balfour-erklæringen som en forbrytelse, og når de ber den britiske regjeringen om å beklage den, så går de ikke framover. De går bakover. Hundre år tilbake, sa Netanyahu, som mener dette er roten til konflikten mellom Israel og sine arabiske naboer.

– Dette er roten til konflikten. I hundre år har de nektet å anerkjenne zionismen, nektet å anerkjenne et jødisk nasjonalhjem i Israel og nektet å anerkjenne staten Israel innenfor noen form for grense, sa statsministeren.

Fra talerstolen i Knesset sa Netanyahu at den eneste tragedien med Balfour-erklæringen var at det tok 30 år å innføre den etter erklæringen kom i 1917.

– Nå er det helt klart: Nøkkelen til det jødiske folks framtid er den jødiske staten, og vår grunnleggende forpliktelse er å stå opp mot dem som ønsker å skade oss, for å sikre Israels eksistens også i framtiden.

Balfour-erklæringen ble ikke bare støttet av Folkeforbundet [forløperen til FN], men fikk også stor sympati hos mange arabiske land i sin tid.

– Den arabiske nasjonalistiske bevegelsen gikk derimot til angrep på erklæringen. Det var de som la grunnlaget for oppvigleri og vold, ikke minst på grunn av oppmuntring fra muftien i Jerusalem, Haj Amin al-Husseini.

Netanyahu trakk fram muftiens samarbeid med nazistene i talen sin.

– I 1943 fant han en lojal partner i Heinrich Himmler, leder for SS i Tyskland. Himmler sendte muftien et gratulasjonsbrev der han skrev: «Varmer ønske for din videre kamp fram mot den store/endelige løsningen».

Netanyahu fortsatte med å si at «Himmler er borte, muftien er borte og zionismen har seiret.» Han takket også den britiske statsministeren Theresa May, som har nektet å beklage Storbritannias rolle i Balfour-erklæringen.

– Hundre år etter Balfour bør palestinerne omsider akseptere det jødiske hjemland og den jødiske staten. Og når de gjør det, vil veien mot fred være uendelig mye kortere. Etter min mening vil det da være mulig å skape fred.

https://www.miff.no/zionisme/2017/11/08a-se-pa-balfour-erklaeringen-som-en-forbrytelse-er-selve-roten-til-konflikten.htm

 

Pride comes before the fall, which comes before Redemption

Aaron Hecht 

Nov 2, 2017

My area of academic study included theology but the main focus was on political science, international relations and economics. I’ve found, however, that these secular subjects contain a fair amount of lessons with spiritual applications, among them the fact that what’s true in the life of a nation has much in common with what’s true in the life a typical individual member of that nation.

For example, an individual usually won’t forsake their pride and admit their need for God until they’ve come to the end of their own strength. That’s also true of nations, and Israel is no exception.

I was reminded of this recently when the Reuters news agency ran a story describing a situation which has surprised many people here in Israel, including the government. It was about a severe water shortage due to the shortage of rain over the last four years, but that wasn’t the surprising part. There’s been lower than average rainfall, shorter and dryer winters and hotter summers in Israel for a lot longer than the last four years.

But we’re surprised because we thought we had the problem beat by building massive de-salinization plants and water recycling infrastructure, and we were very proud of ourselves because of this. The article begins, in fact, by saying that these technological solutions to the water shortage was “a source of national pride” but that now, it’s proving to be inadequate.

Many measures aimed at improving the situation are under discussion, including building yet another de-salinization plant and reservoirs, re-instituting water-saving educational programs in schools, etc. But until it starts raining more, all that other stuff might help stave off disaster, but they won’t solve the problem.

Many theologians have pointed out that God placed His Chosen People in this country for many specific reasons, including the fact that here more than anyplace else, they’d be dependent on Him for water, the basic element of life. The rains that come in the winter months literally make the difference between whether or not people can physically exist in this country.

The most obvious Bible passage which comes to mind here is 2 Chronicles 7:13-14 (NASB)

If I shut up the heavens so that there is no rain, or if I command the locust to devour the land, or if I send pestilence among My people, and My people who are called by My name humble themselves and pray and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin and will heal their land.

Also relevant is John 7:37-38 where Jesus said “If anyone is thirsty, let him come to Me and drink. He who believes in Me, as the Scripture said, ‘From his innermost being will flow rivers of living water.’”

Israel needs a lot of help from Christians for many things, but there’s some things we have to do for ourselves, with national repentance and humility being at the top of the list.

So, if you are reading this and wondering how to pray for Israel in this situation, pray that these people will stop being so proud of their technology and instead humble themselves before God, put away their idolatry (which is what their pride adds up to) and all their other wickedness, admit their need for Him, and cry out to Him for mercy and healing. Pray for us that now that we’ve nearly come to the end of the technological solutions we thought would save us, that we’ll be broken of our pride and admit our need for the God who is the source of all life.

http://kehilanews.com/2017/11/02/pride-comes-before-the-fall-which-comes-before-redemption/

 

Nekter å beklage Balfour-erklæringen

Storbritannias statsminister Theresa May er stolt over deres rolle i etableringen av Israel.

Av

Bjarte Bjellås

miff.no-

3. november 2017 kl. 10.07

Theresa May og Benjamin Netanyahu studerer den orginale Balfour-erklæringen. Det gjør også Sara Netanyahu og etterkommere av Lord Balfour og Lord Rothschild. (Foto: Kobi Gideon/Flickr)Theresa May og Benjamin Netanyahu studerer den orginale Balfour-erklæringen. Det gjør også Sara Netanyahu og etterkommere av Lord Balfour og Lord Rothschild. Bildet ble tatt i forbindelse med 100-årsjubileet. (Foto: Kobi Gideon/Flickr)

Den britiske statsministeren Theresa May sier det er helt uaktuelt å beklage Balfour-erklæringen fra 1917, som banet vei for etablering av staten Israel. Palestinere har protestert kraftig mot at den britiske regjeringen markerer 100-årsjubileet for Balfour-erklæringen med stolthet, men statsministeren bare avfeier de palestinske protestene, skriver avisen Times of Israel.

– Vi er stolt over at vi var pionerer i etableringen av staten Israel, sier May.

2. november var hundreårsdagen for Balfour-erklæringen, brevet som Lord Rothschild mottok fra Storbritannias utenriksminister Arthur James Balfour.

Balfour-erklæringen uttrykker ikke bare Balfours egen støtte til de jødisk-zionistiske ambisjonene, brevet uttrykte også meningen til det britiske imperiets regjering, og fremfor alt statsminister David Lloyd George.

– Når noen mener vi skal beklage dette brevet, sier jeg absolutt ikke.

Uttalelsene fra May kom under en jubileumsmiddag for Balfour-erklæringen. Under talen skal den britiske statsministeren uhemmet ha rost den jødiske staten som en «oppstarts-nasjon og et symbol på åpenhet, et levende demokrati og et eksempel til etterfølgelse for resten av verden når det kommer til rettighetene til i kvinner og medlemmer av LHBT-miljøet.»

May uttalte seg også kritisk til BDS-bevegelsen, som kjemper for boikott, desinvestering og sanksjoner mot Israel. May mener slike anti-israelske bevegelser er knyttet opp mot en «ny og skadelig form for antisemittisme.»

– La meg være klar. Å være kritisk til Israels handlinger er aldri – og kan aldri være – en unnskyldning for å stille spørsmål ved Israels rett til å eksistere. På samme måte som kritikk av Storbritannias handlinger ikke er en unnskyldning for å stille spørsmål ved vår rett til å eksistere, sier May.

Selv om den britiske statsministeren er stolt over landets rolle i etableringen av staten Israel mener hun den 100 år gamle Balfour-erklæringen fortsatt ikke er fullført. Balfours visjon om en fredelig sameksistens mellom jøder og arabere er fortsatt et godt stykke unna å bli en realitet.

– Skal vi ha en realistisk sjanse til å nå det målet må begge sider inngå kompromisser, sier May, som understreker at hun støtter tostatsløsningen.

https://www.miff.no/europa/2017/11/03nekter-a-beklage-balfour-erklaeringen.htm

 

227 jøder ankom Israel denne uken, takket være Israel-støttene kristne
StandingwithIsrael 2017.11.03

227 nye innvandrere fra Hviterussland, Frankrike, Russland og Ukraina ankom til Israel på flere flyreiser under Israel Aliyah Week. Denne innsatsen og den økonomiske støtten til reisene skjedde ved at kristne og jøder gikk sammen om å dekke innvandrernes utgifter

Det israelske transportflyet som førte dem til Israel

"Aliyah" refererer til innvandring av jøder til Israel, og Aliyah Day er en israelsk dag hvor man feirer innvandring av jøder til Israel og de mange bidragene som innvandrere har gjort for å styrke den jødiske staten. Blant sine mange aktiviteter, søker fellesskapet å hjelpe så mange innvandrere og flyktninger som mulig å komme seg til Israel.

Disse hundrevis av nye israelske statsborgere er de siste blant de mer enn 10.000 som har blitt bragt til Israel siden Fellowshipdet begynte å lede sine egne aliyahaktiviteter i 26 land siden 2014.

I løpet av de siste 25 årene har støtten fra hundretusener av kristne og jøder over hele verden gitt mer enn 200 millioner dollar og i utgangspunktet jobbet sammen med reisebyråer og bidratt til å lansere aliyahorganisasjonen Nefesh B'Nefesh.

730.000 nye innvandrere har således bltt bragt til Israel siden de første dagene i 2014.

Fellowship gir en pakke med aliyah-tjenester, fra seminarer til gratis fly til økonomisk støtte etter avtale, for jøder som ønsker å flytte til Israel men står overfor økonomiske problemer, økende antisemittisme og sikkerhetstrusler rundt om i verden.

"Vi er stolte av å hilse på så mange nye innvandrere, spesielt denne uken når Israel feirer Yom HaAliyah (Innvandringsdag)," sa fellesskapets grunnlegger og president, rabbin Yechiel Eckstein. "Det er ingen bedre måte å markere denne uken på enn ved å ønske en hjertelig" bruchim habaim ​​"-velkommen til de nye innvandrerne som kommer her."

De siste innvandrerne vil bli bosatt i byer rundt om i landet, inkludert Askkelon, Bat Yam, Haifa, Netanya og andre. Fellowship gir hver voksen innvandrer en $ 800 kupong og hvert barn med en $ 400 kupong, i tillegg til å gjøre hjemmebesøk for de neste seks månedene for å sikre at deres grunnleggende behov blir møtt med apparater, møbler, skoleinformasjon og mer . Fellowshipet gir også seminarer som "Forberedelse for livet i Israel", som inneholder praktisk informasjon om akklimatisering til israelsk liv.

Disse sjenerøse, tilpassede fordelspakene supplerer det som hver innvandrer mottar fra Israels opptaksdepartement.

"Innvandrere utgjør fortid, nåtid og fremtid for den jødiske staten," sa Eckstein. "De er våre VIPs, som bidrar vesentlig til Israels økonomi, utdanning, vitenskap, kultur og sport."
 

http://ordetogisrael.no/index.php?id=view-news&news_id=3247

 

Jews and Arabs gather together to pray in the name of Yeshua

One For Israel Staff 

Oct 28, 2017

Hundreds of Jewish and Arab believers from the north of Israel gathered in a forest in the Galilee region on Shabbat to worship God together. There was singing in both Arabic and Hebrew, and messages from the Word of God about his power to save and transform – but much of the time was spent calling out to God for revival.

Stefan Silver from Kerem El congregation in Haifa was one of the pastors who shared a message of hope from Isaiah, specifically about the Galilee area in the north of Israel:

“But there is no gloom to her
    who was in anguish, as in time past.
He treated lightly the land of Zebulun
    and the land of Naphtali,
but in the future He will bring glory—
by the way of the sea,
    beyond the Jordan—
    Galilee of the Gentiles.
The people walking in darkness
    will see a great light.
Upon those dwelling in the land of the shadow of death,
    light will shine.

Isaiah 8:23-9:1

Jewish Messianic pastor, Yossi Ovadia, explained, “We’re a team of pastors of congregations from the Galilee that puts this event together, to bring the hearts of Jews and Arabs together in the Lord. It’s a really special atmosphere – the central thing that we have here is a focus on unity and revival”.[1]

 

Arab pastor Nizar Touma, affirmed, “I’m here to to declare that the body of Messiah is alive, and I’d encourage others to join us… unity is so important”, while another Arab pastor, Shmuel Aweida said, “We come every year and it’s really important to be here, a rare opportunity worship God together… in Hebrew, in Arabic, in Russian, to share testimonies and to pray together”.

The event has been held in the forests of the Galilee for some 30 years, in order to build connections in the name of Yeshua. Each year, hundreds of believers come from all kinds of backgrounds – Ethiopian, Russian, Arab, Jewish Israeli and some from other nations around the world as an expression of their unity in the Messiah. Many have been attending for years, and look forward to catching up with old friends they rarely see, and also meeting new friends. There are stalls where people can learn about discipleship programs and Messianic initiatives that they might not otherwise know about, and there was a time of food and fellowship as well.


One participant said, “I’ve been coming here since I was young, and many ask what we all have in common, coming from different places, speaking different languages, but what we have in common is Yeshua and through him we are one”. Another shared, “I started coming 25 years ago, I felt that somehow it’s a key to revival from the two sides – God is waiting to see where is my heart towards the Arabs? And where is their heart towards us? And so I expect to see revival here in the Galilee”.

It’s a time to pray for salvation, for protection, and for our leaders, for Arab brothers and sisters in Israel, in the Palestinian territories, and for salvation to go out in among those communities even further still. There remain deep wounds and divisions between Arab and Jewish believers in Israel, but it delights the heart of God when we express our desire for unity in words and in actions. God loves to respond to our requests when they are so close to his heart.

Behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity!
It is like the precious oil upon the head, coming down upon the beard—Aaron’s beard—
coming down on the collar of his robes.
It is like the dew of Hermon, coming down upon the mountains of Zion.
For there Adonai commanded the blessing—life forevermore!

Psalm 133

[1] All quotes from a video by Kehila News Israel (Hebrew)

This article originally appeared on One for Israel, October 26, 2017, and reposted with permission.

http://kehilanews.com/2017/10/28/jews-and-arabs-gather-together-to-pray-in-the-name-of-yeshua/

 

Christian reporters call Israel’s media summit a success

N. J. Schiavi 

Oct 26, 2017

PM Netanyahu greets Christian leaders at the first Christian Media Summit (Photo: GPO)

Last week the Israeli government took a chance that the success of a few Jewish Media Summits sponsored by the Government Press Office and Foreign Ministry could also translate to Christian media.

According to several believing reporters who attended the first Christian Media Summit, the investment was worthwhile and extremely productive.

“What you have invested in these few days was not in vain,” Stephen Briggs, of HaTikvah Film Trust in England, said during a dinner with Israeli officials. “You have your closest friends in this room and we represent just a small proportion of those who stand with you in the difficult times to come.”

Some 130 representatives of about 70 Christian media outlets located in more than 30 nations gathered for the summit. Israel’s Government Press Office and the Foreign Ministry worked with local believing media — in particular David Parsons, International Christian Embassy Jerusalem vice president and senior spokesman — to disseminate invitations and establish a line up of speakers to explain the Israeli viewpoint of the situation in the Middle East.

“This week of intense engagement between Israeli officials and Christian media from all over the world was very fruitful for both sides,” Parsons told KNI. “The Christians were greatly enriched by the briefings and panels on current challenges facing Israel and the region. And the Israeli participants gained a better understanding of the vast global reach of Christian media, their dedication to truth, and their uniquely gentle ability to persuade others of Israel’s just cause.”


 

 

Israeli President Reuven Rivlin with attendees at the Christian Media Summit hosted at the president’s residence Photo: Mark Neiman (GPO)Israeli President Reuven Rivlin with attendees at the Christian Media Summit hosted at the president’s residence Photo: Mark Neiman (GPO)

While mostly media from Evangelical streams attended, invitations were sent to a wide spectrum of Christian media including Catholic and Orthodox, Parsons said.

“We tried to make the invitation list fairly broad by inviting Catholic and other non-Evangelical Christian media,” Parsons said. “The aim was not just to preach to the choir but to engage with other Christian who might not be identifiably pro-Israel but were at least objective and curious enough to come learn more.”

After hosting a few successful Jewish Media Summits, Israel’s GPO and Foreign Ministry expanded the concept to Christian media, Parsons said, in order to give them “access to top Israeli leaders and a closer look at the current situation in the region.”

Israeli officials were able to connect with leading Christian media personalities. The heads of several large outlets attended the summit including Christian Broadcasting Network (CBN) CEO Gordon Robertson, Trinity Broadcasting Network President Matt Crouch, Good TV International Manager Winifred Yeh, God TV CEO Ward Simpson and author Mike Evans who founded Friends of Zion Museum in Jerusalem.

Prime Minister Benjamin Netanyahu addressed the media at a gala reception at the Israel Museum to kick off the summit. Other dignitaries who addressed summit participants included Deputy Minister of Foreign Affairs  Tzipi Hotovely, Education Minister Naftali Bennett and President Rueven Rivlin.

In addition to a range of keynote speakers and panel discussions, Christian journalists appreciated the opportunity to connect with each other.

“It is such an encouragement to me to meet so many people that God has uniquely positioned to do significant things of the Kingdom of God,” said Mark Jenkins, president of Words of Victory Ministries in Richmond, Virginia. “Hopefully we can encourage each other in this work. I hope we continue these relationships.”

Prakash Bishunke, a news presenter from a Nepal television station, said his job is to bring back information on Israel as obtaining visas to the Jewish state is difficult for the Nepalese. While there is no Christian television in Nepal, Bishunke said that believers are eager to hear more about Israel and the Gospel through Christian media presence online and in print.

GPO Director Nitzan Chen with David Parsons Photo: Courtesy of ICEJGPO Director Nitzan Chen with David Parsons Photo: Courtesy of ICEJ

For some reporters the summit was an introduction to Israel, while for others it was a refresher course. One reporter from the Philippines who has been to Israel several times noted that sometimes familiar relationships need to be challenged. That is exactly what happened to her during the summit.

“At many points in the seminars I had to try to keep my composure because I was becoming very emotional,” she said. “I felt the burden of telling the story of Israel to my countrymen, that we have to protect this nation in order to enjoy it and to keep the friendship.”

A media director from Finland said that while his country is generally pro-Israel and will rally to the causes of the Jewish state, the challenge for all the Christian media present is to reach the next generation “that neither curses nor blesses Israel … to get them bless Israel and not just be lukewarm.”

In his remarks at the diiner, Briggs quoted Isaiah 2:3:

And many peoples will come and say, “Come, let us go up to the mountain of the Lord, To the house of the God of Jacob;
That He may teach us concerning His ways And that we may walk in His paths.”
For the law will go forth from Zion
And the word of the Lord from Jerusalem.

“The nations come up to Jerusalem and take the word with them. That is our responsibility,” Briggs urged. “Every single one of us here has to take back with us that which has been entrusted to us to stand, to withstand and to keep standing.”

http://kehilanews.com/2017/10/26/christian-reporters-call-israels-media-summit-a-success/

 

 

***Israeli taxi driver***

Israeli taxi driver: “Yeshua was ‘blanking’ Jewish!”

Ron Cantor 

Oct 14, 2017

You must forgive me for the title of this blog, but I am just keeping it real! I mean, when your Israeli taxi driver has a revelation and exclaims biblical truth with joy that he has never known, it doesn’t always come out the way you might expect. Let me back up. I was with some friends from the U.S. Our Taxi driver, Dudu, was full of information, teaching us the history of Tel Aviv.

We began to share with our Dudu about Yeshua. Just before we arrived at our destination, I asked him if he had pain in his body. He told me that his back was giving him trouble and that he had knee pain from an operation. We laid hands on him and prayed for him. He said his knee felt better and we prayed again, but this time I asked God to allow him to experience His presence.

I asked him again about his knee and he said again, that it felt better. But then, it was clear in his countenance that God had touched his spirit. I asked him what he felt inside. He took a deep breath and it was evident by the smile on his face that something had happened. He said, “Yes, yes, yes, yes, …”

I LOVE TO SEE GOD TOUCH ISRAELIS WITH HIS PRESENCE!

By his own confession, the Lord touched his knee—at least to some degree. I only use prayer for healing of the body to get to the soul. What good is a healed knee, if your soul perishes? For this reason, I try to always pray for people to experience the joy of the Lord—the presence of God. They immediately recognize that this is not mere human emotion.

In July, I was in a Starbucks drive-through and I asked God to give me a word for the girl who would soon take my money. Nothing came! Then I said, “Then give me something to say to her!” As I approached, I asked, “Have you ever wondered how much God loves you?” She said, “Actually, yes.” Then I asked, “Have you ever felt the presence of God?” She said, “No, I have not.”

“Give me your hand.” She did and I prayed for about 30 seconds. When I let go, it was clear God had touched her. She looked me and said, “You made my day!” I said, “I don’t want to make your day, but your life! Go home and read the book of John, and learn about Jesus.” Friends, you can do that too! God is with you!

An Unepected Reaction!

Back to Dudu. So…after we stopped the camera, he was still smiling for ear to ear when he exclaimed as if he was having a revelation: Yeshua was Jewish, Yeshua was a “blanking” Jew! The word shocked us, but we were not so religious, that we could not see that Zacchaeus was right before us. I am sure the Lord encountered more startling things as He reached out to sinners and tax collectors. We all laughed together as Dudu took off. But not before I got his phone number. I have been in touch with him on SMS and hope to send him some materials.

Another Encounter

On the way home, we had another amazing encounter. Rachamim (which means mercies) didn’t come across to me as someone open to the gospel. He was in his mid-twenties and was sporting that cool kind of quiet. It had come up that we were Messianic Jews. As we approached Tel Aviv, I asked him, “Are you curious how I came to believe in Yeshua?” Israelis are ALWAYS curious.

He said, “As a matter of fact, yes.” I shared with him my story. When I got to the part where I was explaining the gospel—that Yeshua was a sacrifice for our sin—he surprisingly seemed to understand. I told him that Jewish people think that their sins can be forgiven through fasting on Yom Kippur, but that is only because there is no Temple. When the Temple stood, a goat was sacrificed for the sins of Israel by the high priest. Fasting was merely the humble disposition the nation took, in hopes that God would forgive them.

However, after the Temple was destroyed, a new Judaism was created by Yochanan Ben Zakkai that replaced the substitutionary sacrifice with human works. Instead of falling on his face and repenting at the Temple’s demise, Ben Zakkai created a new, bloodless Judaism (see more www.roncan.net/histmess). I explained that only the shedding of blood could take away sin.

“For the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar; it is the blood that makes atonement for one’s life.” (Lev. 17:11)

“That makes sense,” he said. I was kind of shocked that such a young man could embrace a deep theological concept. “I want to learn more about this.” We prayed for him to experience God’s presence and he did! I grabbed about a copy of my book, “Identity Theft” in Hebrew, and gave it to him. He was eager to read it.

Friends, this is my passion—not only to share the gospel with Israelis but to see Israeli believers equipped to share the gospel with healing power. We are seeing it more and more. Pray for these two men that God would continue to work on them and that, when I contact them, they will want to learn and hear more, even visit the congregation.

This article originally appeared on Messiah’s Mandate, October 11, 2017, and reposted with permission.

Ron Cantor

Ron Cantor

Ron and wife Elana make their home in Tel Aviv. He serves on the pastoral team of Tiferet Yeshua—the Glory of Yeshua—a Tel Aviv-based, Hebrew-speaking Messianic congregation. Ron is a published author with Destiny Image Publishers, having written books like “Identity Theft”, “Leave Me Alone, I’m Jewish” and “The Jerusalem Secret”. Ron is a sought-out conference speaker and shares passionately about the Jewish Roots of the New Testament and God’s broken heart for His ancient people in writing for KNI, you may submit articles to admin@kehilanews.com or Apply to be a Writer.

http://kehilanews.com/2017/10/14/israeli-taxi-driver-yeshua-was-blanking-jewish/