!***ISRAEL-ET FYRTÅRN***!

Israel – et fyrtårn
Dagen 2016.08.29

Påstanden om at Israel okkuperer må besvares med følgende spørsmål: Hvem okkuperer de ifra? skriver Dag Øyvind Juliussen i Dagen

Israels nasjonalforsamling Knesset

Ifølge oberst Richard Kemp er det ingen andre land som går så langt for å skåne fiendens sivilbefolkning i sin krigføring som Israel.

Hele Midtøsten er i dag et uoversiktlig kaotisk landskap, med indre væpnede konflikter og store lidelser. Nato-landet Tyrkia som ledes av den islamistiske presidenten Erdogan har innført unntakstilstand og opphevet menneskerettighetene etter militærkuppet.

Over 80.000 offentlig ansatte er enten fengslet, avsatt eller under etterforskning i Tyrkia etter kuppforsøket i juli. Blant de pågrepne er det både lærere, dommere, offiserer og soldater. Dette er i Tyrkia som regnes som det mest stabile muslimske landet i regionen.

Midt i dette stormfulle havet står Israel som et ensomt fyrtårn med demokrati, trosfrihet, ytringsfrihet og pressefrihet. Miraklet og paradokset i denne virkeligheten er at Israel har blitt mer truet, mer angrepet, mer trakassert og mer fordømt enn noen andre stater.

Israel er tuftet på de samme normer som våre vestlige demokratier, det er disse vi kaller de judeo-kristne verdier. I disse ligger det et grunnleggende syn på menneskets verdi og hva som er rett og galt, opphavet er Bibelen. Dette er grunnen til at mennesker i dag flykter til disse samfunnene, men ikke fra dem.

I Israels naboland råder islam, som ikke bare er en religion, men også en ideologi. Den store svøpen i islam som samfunnsaktør er den manglende respekten for menneskets frie vilje, kombinert med tvang til underkastelse gjennom vold.

Islams ledestjerne Muhammed utkjempet en lang rekke kriger i utbredelsen av islam. Vi er alle i dag vitne til hvordan det pågår væpnede konflikter mellom muslimske og ikke muslimske områder. I tillegg er det store ødeleggende konflikter internt i den muslimske verden.
Over hele Midtøsten er minoriteter undertrykt og mange steder på flukt, men ikke i Israel. Jeg husker godt intervjuet jeg gjorde med en av lederne blant druserne i Israel. Denne gruppen lever som minoriteter i flere land i Midtøsten.

Foran kamera slo han ettertrykkelig fast at Israel er det beste stedet for druserne å leve i. Påstander om apartheid i Israel er både usanne og stygge anklager, faktisk er Israel det eneste landet som har like rettigheter for alle sine statsborgere i denne delen av verden.

Påstandene om at Israel ulovlig okkuperer landområder er like gal. Det var en grundig prosess i det internasjonale samfunnet i kjølvannet av første verdenskrig som ga Israel det folkerettslige grunnlaget for opprettelsen. Ingen andre stater eller land har noe rettmessig krav på landområdene Israel kontrollerer. Påstanden om at Israel okkuperer må besvares med følgende spørsmål: Hvem okkuperer de fra?

På en lang rekke ulike områder er Israel et forbilde. De ligger i verdenstoppen når det gjelder medisin og behandling av sykdommer. Denne kunnskapen kommer hele verden til gode.

Etter å ha forvandlet ørken til fruktbare områder har Israel den beste kompetansen innen jordbruk i tørre ørken områder. I dag styrkes relasjonen mellom Israel og det afrikanske kontinent, mange afrikanske land får i dag hjelp av Israel på dette området.

På grunn av kriger og svære terror bølger mot landet har Israel en katastrofe håndtering som få andre land. Gang på gang har israelske team reist inn i ulike katastrofer verden over og vært blant de første og beste til å hjelpe.

Israel ligger også i verdenstoppen innen IT og teknologi. I datamaskiner over hele verden sitter Intel prosessorer som er utviklet i Israel. Flere og flere av verdens befolkning nyter i dag godt av israelsk kunnskap i en hverdag som blir mer og mer preget av teknologi.

Israel kjemper en daglig kamp for å overleve, både når det gjelder historiske konvensjonelle kriger og terrorangrep. Også her lærer verden av Israel. Ifølge tidligere øverstkommanderende for de britiske styrker i Afghanistan, oberst Richard Kemp, lærer Nato av hvordan Israel forsvarer seg mot en fiende som opererer i sivile nabolag, fra sykehus og moskeer. Ifølge Kemp er det ingen andre land som går så langt for å skåne fiendens sivilbefolkning i sin krigføring som Israel.

På område etter område er Israel et forbilde for verdens nasjoner, og dette er ingen glorifisering, men den reelle virkeligheten.

Det må komme en erkjennelse av denne virkeligheten blant våre vestlige politikere, en erkjennelse som fører til solidaritet og nært samarbeid med Israel.

 

http://www.ordetogisrael.no/index.php?id=view-news&news_id=2796


 


 

The Authority of Scripture is a Red Line That Must Not be Crossed

Aaron Hecht 

Aug 25, 2016

Share on Facebook

Tweet on Twitter

The Bible is the best-selling book of all time. It is also, sadly, one of the least-read books of all time.

That’s a really big problem brothers and sisters. If we are unfamiliar with the Bible, it’s no wonder the Church is so weak, ineffective and plagued by heresies and false teachings, to say nothing of the wrong attitude that so many Churches have towards Israel.

Do yourself a favor, DON’T BE ONE OF THOSE PEOPLE WHO DOESN’T KNOW YOUR BIBLE!

Read a portion of Scripture daily, and make an effort to go to your congregation’s Bible Study and the prayer meeting during the week. Congregations don’t have these meetings for no reason. It’s really important to take advantage of them. How can we ever witness to our friends and neighbors or otherwise be useful to Yeshua if we don’t learn this stuff ourselves? Going to the weekly meeting on Shabbat (or Sunday if you’re outside Israel) isn’t enough, it requires an extra effort.

And here’s another thing. If you call yourself a Christian and/or Messianic Jew but you’ve never read the Bible all the way through, there might be a LOT of stuff in there that you don’t agree with! You need to make an effort to find out what it says, and what you’re saying about yourself by calling yourself a Christian and/or Messianic Jew.

There’s another big problem many who identify themselves as Christians have, and in my humble opinion it’s actually a worse problem than a lack of familiarity with Scripture, and that’s a lack of respect for the Authority of Scripture.

Here’s what I mean.

II Timothy 3:16 says; “All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness”

Do you believe that?

Do you believe that EVERY SINGLE WORD in the Bible came straight from the mouth of the Being who created this Universe and everything in it and who has all the power and authority in this Universe and who has every right to expect what He said in the Bible to be taken literally and seriously by us, whom He created?

If you don’t, then you’re wasting your time calling yourself a Christian, and/or a Messianic Jew. Because if you don’t believe that, if you believe the Bible is anything less than the Word of God, if you do not believe that it was written by men under the direction of God the Holy Spirit, than you need to understand that it’s actually an act of extreme irrationality to call yourself a Christian.

There are dozens of books available to us that were written over the centuries by ordinary people who wrote down what they thought about any number of topics. If the Bible isn’t the Word of God, if it is instead just another collection of thoughts and stories by ordinary people who weren’t writing under the direction of the Holy Spirit, than there’s no reason whatsoever to treat it any differently than any of those other books.

Most people totally ignore all those other books, and if you don’t believe that the Bible contains the thoughts of God, but rather just a bunch of thoughts of ordinary people, than what possible reason would there be to do anything other than completely ignore it just like all those other books are ignored?

I would actually prefer it (and I suspect God would also prefer it) if those who don’t believe the Bible is something more special/important than the Epic of Gilgamesh or the plays of Sophocles would stop calling themselves Christians, because it causes a lot of confusion.

But a large number, perhaps even a majority, of people in the world today who call themselves “Christians” think they can treat the Bible like a salad bar, taking the parts they like and ignoring the parts they don’t. This is blatantly taught at many seminaries in North America and Europe.

I was taught it 20 years ago when I was studying for my BA in Biblical Studies (pre-seminary track, although I didn’t go to seminary) by a professor who told us that “The Bible contains three things, facts, truth and myth.”

From this starting point, many young and impressionable people who go to Bible College and/or Seminary eager to be equipped for the work of the ministry get sidetracked, sometimes for life, by teachers who are themselves agnostic and who consider it their job to disabuse their pupils of the child-like faith they arrive with.

You can see the fruit of this in the church today. Many mainline Protestant denominations have embraced and become part of promoting the secular humanist agenda. Even in Evangelical circles this is apparent in polls showing shrinking numbers of Evangelical pastors who, for instance, believe in the Virgin Birth of Yeshua, or that Satan the Devil is a literal being (rather than an abstract concept) and in many other things.

I’ve even seen it here on Kehila News Israel, for instance in a series of blogs that ran for awhile with the theme of “Jesus was a feminist.”

I don’t want to argue the thesis or any of the points made in this series of blogs. I would imagine that anyone who read them already came to their own conclusions. But I do want to zero in on one thing the authors of those blogs said, to wit; the Bible was “written by males largely for males interpreted by more males for hundreds of years.”

This phrase, which is commonly repeated by feminists (and many other people who like to think of themselves as socially and politically “Progressive”) reminded me of something a Catholic Bishop in the US said many years ago in response to criticism that his positions on many social issues were drifting far from a Biblical worldview, that “The Church wrote the Bible and the Church can re-write the Bible.”

Both of these phrases are a manifestation of the idea that “God” is not a person at all but merely an idea created by human beings which can and should evolve over time. Human Beings, according to this view, are not obligated to respect any higher authority than themselves because there isn’t any higher authority.

Simply put, if the god you worship didn’t write the Bible, than he isn’t God, and any god who isn’t God is probably a figment of the imagination of a human being and thus, an idol.

In ancient times, humans made statues of wood or stone to give tangible substance to the figments of their imagination which they had taken upon themselves to deify. In the 21st century, people skip that step, but they still deify ideas they’ve come up with themselves, and it’s still idolatry.

So no, the Bible wasn’t written by males for males, and it wasn’t written by the Catholic church to be used as an instrument for controlling the masses in a certain time and place. It was written by God for the purpose of letting the entire human race, men, women and children, know of His love for them, His plans for them and His expectations of them.

To sum up, in order to be “salt and light” in this world (Matthew 5:13-16) we need to be familiar with Scripture and we need to respect the Authority of Scripture, even or perhaps especially when it says something we don’t want to hear and/or which are radically out of step with the prevailing normative values in the culture we live in.

Those of us who live in the Land of the Bible have an added responsibility in this regard, for self-explanatory reasons. May we all have the strength and discipline to be obedient to this calling.

SHARE

https://kehilanews.com/2016/08/25/the-authority-of-scripture-is-a-red-line-that-must-not-be-crossed/

Facebook

Twitter

 

 

Aaron Hecht

Aaron is a member of Jerusalem Assembly, House of Redemption.

 

 

 

Israel’s Next Hezbollah War

Andrew Harrod 

Aug 20, 2016

Share on Facebook

Tweet on Twitter

Between Israel and Hezbollah, “another conflict is all but inevitable,” wrote retired Israeli Brigadier General Yakov Shaharabani. “It will be far more destructive and harmful than any other war Israel has fought in recent memory.” The former Israeli Air Force Intelligence chief thus introduced a sobering Foundation for the Defense of the Democracies report a decade after Israel’s last clash with the Lebanese terrorist organization.

Shaharabani said that the July 2006 Lebanon War “was the longest Israel had experienced since its War of Independence in 1948,” but any future clash with Hezbollah will make those destructive 34 days pale by comparison. According to his FDD coauthors, the Israeli government estimates that Hezbollah has approximately 150,000 rockets today as opposed to the mere 14,000 it possessed prior to the 2006 conflict. Writing for the Weekly Standard, Vanderbilt University law professor Willy Stern said that this gives Hezbollah a “bigger arsenal than all NATO countries – except the United States – combined.”

Stern elaborated that Hezbollah’s state sponsor Iran has “supplied its favorite terrorist organization with other top-of-the-line weaponry,” including advanced Russian-made anti-tank and anti-ship missiles and air defense systems. The FDD report noted that sanctions relief for Iran under the recent nuclear agreement will only darken this picture, for “Iran’s massive windfall is expected to trickle down to its most important and valuable proxy: Hezbollah.” Additionally, “Hezbollah has gained significant experience during five years of fighting in Syria” for the embattled Bashar Assad dictatorship.

Israeli Defense Forces leaders have presented Stern with grim scenarios in which “elite Hezbollah commandos will almost certainly be able to slip into Israel and may wreak havoc among Israeli villages in the north.” Given Hezbollah’s “capacity to shoot 1,500 missiles per day, Israel’s high-tech missile-defense system will be ‘lucky’ to shoot down 90 percent of incoming rockets, missiles and mortars.” Accordingly, “IDF planners quietly acknowledge that ‘as many as hundreds’ of Israeli noncombatants might be killed per day in the first week or two of the conflict.”

The FDD report documented Shaharabani’s prediction that the “next Lebanon war could actually devolve into a regional war.” With Hezbollah’s expanding into Syria, “Hezbollah and Iran plan to connect the Golan Heights to the terror group’s south Lebanese stronghold – to make it one contiguous front against Israel. Iran can also unleash violence on Israel through its Palestinian proxies,” meaning, for example, that Hamas rockets “could force the Israelis to divert Iron Dome and other anti-missile batteries to the southern front with Gaza.” As Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps “was already embedded with Hezbollah during the last conflict, there is the very real possibility that Iranian forces could join Hezbollah in battle during the next confrontation.”

The FDD report noted that recurrent Israeli airstrikes against Hezbollah and Iranian targets in Syria raise the dangers of killing Russian advisers or coming into combat with Russian warplanes now supporting Assad against the Syrian rebels. Israeli consultations with Russia seek to avoid these clashes, but scholar Michael Doran warned at his Hudson Institute’s July 26 panel discussing the report that the “potential for friction there is enormous.” Recent American coordination plans with Russia in striking jihadist groups like the Islamic State would enable the Assad coalition to approach Israel’s borders, implicating an Israeli “red line” concerning the IRGC there.

Experts agree that a future Hezbollah-Israel conflict’s havoc will engulf as well Lebanon, termed at the Hudson Institute as “Hezbollahstan” by the Israeli embassy’s Deputy Head of Mission Reuven Azar. “The IDF no longer distinguishes between the sovereign nation of Lebanon and Hezbollah,” Stern has written, now that the Shiite-based organization has expanded its influence beyond its south Lebanon stronghold to countrywide domination. Simultaneously, “Hezbollah cleverly places its arsenal where any Israeli military response – even legal, carefully planned, narrowly targeted, proportionate measures – will lead to huge civilian casualties among Lebanese.” As report author Jonathan Schanzer noted at a July 25 FDD event, Hezbollah has “turned Shia villages into essentially missile silos.”

“We are not in the business of trying to provoke a new round,” Azar said, echoing certain arguments in the FDD report, yet several factors indicate that Israel will accept a decisive challenge with Hezbollah if it comes. While report author Tony Badran noted at the Hudson Institute that Hezbollah “is not even comparable to what it was in 2006,” the coming years “risk seeing a Hezbollah that is infinitely more capable in terms of its weapon systems. This time period of the Iran nuclear agreement also portends an Iran that is unleashed, that is probably by that point a threshold nuclear state with a legalized industrial scale program and recognized regional primacy in Iraq and Syria.” As the FDD report stated, the nuclear deal “has placed Iran on a patient pathway to a nuclear weapon. The clock is ticking. Israel’s window of opportunity to defeat Hezbollah in the shadow of the nuclear deal cannot be ignored.”

Not surprisingly, the FDD report cited Israeli assessments of Hezbollah as Israel’s greatest threat, a view confirmed by Schanzer’s past three years of meetings with Israeli officials. While Shaharabani at FDD discussed how Hezbollah would view not losing a future conflict with Israel as a victory, Israel would desire a short, yet decisive campaign against a growing threat, however contradictory these two goals. As he wrote, “Israel may find out very quickly that deterring Hezbollah is not a sufficient strategic goal. Therefore, defeating Hezbollah (or forcing it to leave Lebanon) might become its strategic objective.”

Although Shaharabani’s remarks noted that the more extensive Israel’s actions against Hezbollah, the likelier the intervention by Iran and others, the FDD report remained resolute. “Should war break out, the United State should actively delay the imposition of a premature ceasefire in order to buy the Israelis as much time as needed to complete their military campaign,” it read. This no substitute for victory approach makes eminent sense if, as Carnegie Endowment for International Peace scholar Joseph Bahout judged at FDD, Israel’s war with Hezbollah is unavoidable, only the “question is when and under which circumstances.”

This article originally appeared on Philos Project, August 12, 2016, and reposted with permission.

SHARE

https://kehilanews.com/2016/08/20/israels-next-hezbollah-war/

 

 

 


 

 

 

Andrew Harrod

Andrew Harrod

Andrew E. Harrod is a freelance researcher and writer who holds a PhD from the Fletcher School of Law and Diplomacy and a JD from George Washington University Law School. He is admitted to the Virginia State Bar. He has published over 200 articles concerning various political and religious topics at the American Thinker, Breitbart, Daily Caller, FrontPage Magazine, Gatestone Institute, Institute on Religion and Democracy, Investigative Project on Terrorism, Mercatornet, Religious Freedom Coalition, and World, among others. He is a fellow with the Lawfare Project, an organization combating the misuse of human rights law against Western societies. He can be followed on twitter @AEHarrod.

 

 

 

 

What’s Going On Behind The Scenes of Current and Future News?

Howard Bass 

Aug 16, 2016

Share on Facebook

Tweet on Twitter

 

Do you read or listen to the news?  Every day in Israel politicians and commentators are vying for power and influence, telling us who should be the Prime Minister, or what the PM should do.  In the United States, there is an election process taking place, with each candidate saying that the other one is unfit to be President, the leader of the Free World.  In Turkey and Iran, their leaders are threatening each other, and the rest of the world with terror, or support for terrorists.  In Russia, their President is reasserting his country’s place as a serious threat to Western Powers.  In the nearing future, the antichrist will arise, who will require all to submit to him as if he is above all gods and God.

What is also interesting in all this, is that each of these countries represents a different religious worldview, and how that affects their policies and geo-political decisions.  They are peoples and nations who seem to agree on one thing:  they want to determine and to rule their own destiny, and also the world’s.

What’s going on behind the scenes?  What do the Scriptures say?  What do they teach us?  Let us look at a psalm of David (Acts 4:25), a psalm referenced several times in the New Testament:

Ps 2   Why do the nations rage, and the peoples meditate on a vain thing?  (2)  The kings of the earth set themselves, and the rulers plot together, against Yehovah and against His Anointed:  (3)  Let us break their bands in two and cast away their cords from us.  (4)  He who sits in the heavens shall laugh; Yehovah shall mock at them.  (5)  Then He shall speak to them in His wrath, and distress them in His fierce anger.  (6)  Yea, I have set My king on My holy mountain, on Zion.  (7)  I will declare the decree:  Yehovah has said to Me, You are My Son; today I have begotten You.  (8)  Ask of Me, and I shall give the nations for Your inheritance; and the ends of the earth for Your possession.  (9)  You shall break them with a rod of iron; You shall dash them in pieces like a potter’s vessel.  (10)  And now be wise, O kings; be instructed, O judges of the earth.  (11)  Serve Yehovah with fear, and rejoice with trembling.  (12)  Kiss the Son, lest He be angry, and you perish in the way, when His wrath is kindled in but a little while. Blessed are all who put their trust in Him.

The Holy Spirit through David tells us that the Gentiles and the Jews, with their leaders, are in a conspiracy against the one true God – against the Father and His Son, the Messiah Yeshua/Jesus.  It is a vain thing that they do; it is destined to fail!  You have probably all heard the saying that there is a Jewish conspiracy to rule the world.  Well, it is actually God’s plan that a Jew will rule the world!  Jesus is the King of the Jews and of the nations, and God has declared that His Son is the heir to the Throne of David to rule over Israel and the whole world.  The conspiracy is actually by the devil and those of the world against the sovereign Creator and Redeemer.

What is it that the “world” wants?  They want to be “free” from any accountability to a holy God, who is the righteous Judge of all the Earth.  This conspiracy began in the heavenlies, when Lucifer rebelled against YHVH, and led other angels to follow him in the rebellion. Israel openly rebelled when she asked for a king like the Gentiles have, and then said that they did not want “this Man” Yeshua to rule over them. (1Sam 8:1-9; Lk 19:11-27) And the world Gentile powers have rebelled against the God of Israel, who gave them their authority, but they have all eventually caused distress for Jews and for Christians, the people of the true God.

What does it mean when they want to break the bands in two and cast away their cords from us?  You remember that Isaac told Esau, when he spoke to him after giving the blessing to Jacob, that the day would come when Esau would break the yoke of Jacob his brother from off him. (Gen 27:40)  We see this taking place today in the intifada, which is the Palestinian uprising against the rule of the children of Jacob over them here in Israel.  But it represents something much bigger:  it is the spiritual rebellion against the sovereignty of YHVH God, led by the spirit of a religious faith in another god.  It is the world today rising up against the morality of YHVH, whose name is holy, saying, in effect:  “Who is YHVH that we should serve Him?!”  “Who says that He is God Most High?!”  “Why should we submit to His authority and morality?!”  “All religions are okay, and lead to something good.  In fact, better in our own eyes than what the God of Israel wants!”  So, in the end, it is more than seeking equality among the different religions and cultures and life-styles.  It is a rebellion against YHVH even more than simply seeking “equality with Him”, which is itself rebellion.  Tolerance is for anything other than truth.  “What is truth?!”, Pilate asked Jesus.  To the “world”, all is subjective relativism.

Some current examples that we see of trying to break God’s and His Son’s yoke, and their restrictions that make for civil society:
–requiring governments and people to accept homosexuality as normal and as a choice for each person to make regarding their own gender identity; in other words, not only to choose what sex to do, but what sex to be!;
–sex outside of marriage is accepted as normal and not sinful;
–not allowing in Israel and in Christianized countries, like the U.S., to use the Bible for explaining or instruction in righteousness in public institutions; or, to pray in the name of Jesus;
–being sued and denied a license for a bakery because of being owned and operated by believers in Yeshua;
–not allowing any Jews to enter some Muslim countries; not allowing any evangelism either;
–Israel makes it difficult for evangelical Christians to receive visas, or for Messianic Jews to immigrate;
–Russia just passed a law forbidding any evangelism outside of a recognized church building;
–no spanking of children in some ‘enlightened’ countries, as an overreaction to child abuse;
–not being able to teach Creation in schools, only Evolution:  no sovereign, holy, uncreated God; no special uniqueness about this solar system or the Earth; no chosen land or people or city or unique and beloved Son of God;
–humanism, that man is basically good, is the dominant philosophy opposed to the Word of God saying that all are born in sin, and need to be given restrictions and boundaries to live socially, and that people need to be born-again by the  Holy Spirit in order to have life.

These are just a few examples out of many, many more.  The results and consequences of throwing off the yoke of the true God is to lack the fear of God, to be ignorant, to lack wisdom, to be not only immoral, but amoral, to lack purpose and goals, to be unable to think critically, and to lack discernment between good and evil.  By all this, the devil deceives the people much more easily to side with him and his rebellion.  If we are deceived, we do not know it, and it requires an intervention by God to bring us to our right senses!  Jesus asked the Father to forgive those who crucified Him, because they did not know what they were doing.

This Psalm 2 also tells us that God is actively working so that the people will know what they are doing, and that they must repent while there is time, if they want to be saved from His wrath. (2Cor 6:2; Is 61:1-2)

Though it is written that God laughs at this vain thing being planned, He is not amused:  He holds them in derision. (Is 40:15-17)  Since the death and resurrection of God’s anointed King, His Son, He is making it known everywhere, and calling all persons to repentance, because He has declared that His Son is going to be King in Zion, and He is the Judge of His people Israel, and of the Gentiles, and will rule over all. (Dan 2:44; Jn 3:14-21; Acts 17:30-31)

Although Jesus is already chosen and anointed to be the King of Israel and of the Nations, He is not yet reigning on David’s throne:  He has not yet been accepted by His own people or by the Gentile nations.  This is like when God chose David to be King instead of Saul, but David did not actually become the king until after Saul died, and after the people accepted him to be king.  Yeshua is now reigning — at the right hand of the Father — over Heaven and Earth, but He is not yet accepted by the whole House of Israel to be their King as Heir to David, according to God’s covenantal promise. (Lk 1:26-33,67-75; 2Sam 7; Mt 23:37-39)   Born-again believers already possess eternal life, but it is evident that we have not yet inherited it:  it remains a hope upon a sure promise. (Rom 8:23-25)

The Psalm also informs us that Yeshua/Jesus is the Son of God.  The New Testament quotes this verse 7 in the psalm in the context of Yeshua’s resurrection from the dead (Acts 13:33; Rom 1:4):  the proof that He is God’s Son, and by that He inherits not only Israel, but all the nations are His, and become accountable to Him. (Is 49:5-6)  For this, the gospel is to out to all peoples and nations, not only for individual salvation, but also for nations to be saved, like Israel and Egypt and Assyria. (Is 19:23-25; Dan 7:13-14)  Part of our joy is knowing that we, too, will rule and reign with Messiah when He returns.  He promises those in the church that those who overcome will rule the nations with a rod of iron to break the stubbornness of rebellion in the people. (Rev 2:26-27; 3:21; 20:6)  This is the inheritance of the saints, in fulfillment of the covenant made with Abraham! (Dan 7:18,25-27; Gen 22:17; Rom 4:13)

David finishes his psalm by warning those who are in rebellion:  they need to fear YHVH and to acknowledge His majesty and righteousness.  And they must respect and honor God’s Son, for His favor is their salvation. (Rev 6:12-17; 19:15)  Even believers in Jesus are to work out our salvation with fear and trembling. (Phlp 2:12-13)  We should be concerned with offending God, and to recognize our weakness – our “trembling” — that we are wholly dependent upon Him for grace and mercies in our need for help in serving and living for His glory.  His faithfulness and strength are our confidence and joy!  “Blessed are all those who put their trust in Him.”

In this psalm we see already the suffering yet triumphant Messiah, Son of God, over His enemies.  And we who follow the Lord will also suffer yet be triumphant by our living faith in Him.  YHVH is sovereign over all and against all!  The schemes of man and devil can not and will not succeed!  Repent, and believe the gospel, and be saved from this perverse generation! (Acts 2:40; Rev 3:19-22)

What should we do?:–In the face of this unholy and ungodly conspiracy, we can ask God for boldness to be witnesses of the King whom God has chosen and that we serve. (Acts 4:27-29; Rev 12:11)
Pray for those in authority to repent and believe actively, that they be saved. (1Tim 2:1-6)

This article originally appeared on Streams in the Negev, August 13, 2016, and reposted with permission.


 

https://kehilanews.com/2016/08/16/whats-going-on-behind-the-scenes-of-current-and-future-news/


 

 

SHARE

ebook

Twitter

 

Howard Bass

http://app.kehilanews.com/nachalat-yeshua-yeshua-s-inheritance-cong

Howard Bass is the congregation pastor/leader of Nachalat Yeshua (Yeshua's Inheritance) in Beer Sheva, Israel.

 

Ancient synagogue where Jesus taught discovered in Galilee

Amir Tsarfati 

Aug 16, 2016

Japanese delegation to Tel Reches

Archeologists discovered last week an ancient synagogue in the Galilee region where Jesus is believed to have taught.

The synagogue, dating back to the Second Temple era (first century AD) was discovered last week during an ongoing, 10-year excavation at Tel Rechesh in the lower Galilee, the find significant as it is the first synagogue discovered in Galilee region and the eighth discovered synagogue dating to the Second Temple Era.

According to Dr. Motti Aviam of the Kineret Institute for Galilean Archeology, the synagogue is the “first synagogue discovered in the rural part of the Galilee and it confirms historical information we have about the New Testament, which says that Jesus preached at synagogues in Galilean villages.”

He explained that “The New Testament describes how Jesus delivered sermons in a synagogue in Capernaum and other synagogues in the Galilee… Christianity developed after he placed an emphasis on his sermons at synagogues in the Galilee. This makes the place very important for Christians.”

The findings shed light on the lifestyle of Jewish communities in that region. From initial understanding, the synagogue was constructed on the community’s agricultural estate where the Jewish families lived, as a synagogue would have been too far of a walking distance on the Sabbath. Aviam also pointed out that “We now know that if there is a Jewish settlement that is identified by stone vessels and an absence of pig bones and we find a building with benches along the walls, that is a synagogue.”

The synagogue was most likely abandoned following the Bar Kohba Revolt.

This article originally appeared on Behold Israel, August 15, 2016, and reposted with permission.

SHARE

Facebook

Amir Tsarfati

Amir Tsarfati

http://beholdisrael.org

Amir is the founder of Behold Israel and lives in northern Israel. He has been invited to churches, prophecy seminars and conferences around the world, to teach on current events in Israel in light of Bible prophecy. Since 2004, Amir has been consultant to various law enforcement agencies and seminars on homeland-security issues.

 

https://kehilanews.com/2016/08/16/ancient-synagogue-where-jesus-taught-discovered-in-galilee/

 

 

Er hedenske troende fortsatt hedninger?

8. august 2016 |  Brian Hennessy

Det var Jesu største ønske at alle hans etterfølgere, både jøder og hedninger, skulle bli ett folk. Før Han gikk til korset ba Han inderlig til Faderen: "Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg." (Johannes 17:23).

Vel, det er ikke noen stor overraskelse at verden har forblitt uvitende om at Han er Messias. Hvordan kan noe annet være tilfelle når Hans etterfølgere har delt seg inn i 40.000 forskjellige trossamfunn og kirkeretninger?

Men før de kristne delte seg var det en enhet mellom de jødiske og de ikke-jødiske etterfølgerne av Jesus. Det begynte på den dagen da Herren ba Peter om å vitne for Cornelius sin familie. Før det var den jødiske nasjonen under den oppfatning at denne frelsen utelukkende tilhørte dem. Nå ble den plutselig tilbudt til andre også. Og enda verre – disse "andre" var hedningene selv. Menneskene som de hadde unngått i 1400 år – etter instruksjoner fra Moses.

Men hadde ikke Jesus forberedt sine etterfølgere på dette mens Han fremdeles gikk rundt på jorden? Hadde Han ikke fortalt dem: "Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter." (Johannes 10:16). Det var uansett et vanskelig faktum for Israels jøder å ta inn over seg. Og enda vanskeligere ble det da Israel ble bedt om å gå fra en gudegitt pakt gjennom loven til en ny pakt som handlet om nåde.

Overgangen var så stor at for at det skulle skje måtte Gud reise opp en mann som på en unik måte var kvalifisert til dette: Saulus (senere Paulus) fra Tarsus. Denne tidligere fariseeren ble salvet til å føre oss alle under "frihetens lov" (Jakob 1:25). Og på tross av at Romerriket satte en stopper for arbeidet hans og jødenes liv i Jerusalem – gjorde Gud det slik at Paulus' brev ble ivaretatt og i dag kan leses i Det nye testamentet.

I 2000 år har enhet mellom jøder og kristne ikke vært et problem. Dette er mest på grunn av at det etter det første århundret nesten ikke fantes noen jødiske troende! Og de ikke-jødiske troende hadde gitt seg selv en ny tittel – kristne. Men etter den fysiske gjenfødselen av Israel begynte mange jøder å oppleve en åndelig gjenfødsel. Og plutselig dukket ordet "hedensk troende" opp på nytt, sammen med utfordringen om det å bli ett folk.

Slik jeg ser det er begrepet "hedensk troende" diskriminerende og skaper en usunn splittelse i Jesu kropp. Hvis man er "hedning" antyder det at man er en ikke-troende, altså ikke en del av Guds folk. På tross av at ordet "hedning" egentlig betyr "nasjoner" på både hebraisk (goyim) og på gresk (ethnos), så bærer det med seg århunder med bagasje. Over halvparten av gangene ordet brukes i Det gamle testamentet så brukes det i en negativ setting. Dette er også tilfelle i Det nye testamentet hvor ordet brukes sammen med ordet "greker". Kristne blir ikke direkte omtalt som "uomskårne filistere", men ikke akkurat som "Snøhvit" heller.

Men ble vi ikke gjort "hvite som snø" i Jesus? Ble vi ikke alle omskåret i den åndelige omskjærelsen? Hvorfor burde da vi som ikke er jøder måtte bære med oss en terminologi som umiddelbart skaper en splittelse i Kristi kropp? Fra Guds perspektiv er vi ikke lenger hedninger. Vi har kommet ut av nasjonene og får ta del i Guds familie. Vi blir regnet som en del av nasjonen Israel og får ta del i alle løftene som ble gitt til Abraham, Isak og Jakob. "Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet." (Galaterne 3:29).

I forkant av dette verset forklarer Paulus at nå finnes det "ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus." (Galaterne 3:28). Mente han at jøder ikke lenger er jøder og at grekere ikke lenger er grekere og at kvinner ikke lenger er kvinner? Selvsagt ikke! Frem til Herren kommer tilbake og vi får våre nye kropper så forblir vi de vi er her på jorden. Men i Messias forsvinner alle raser, nasjonaliteter og kjønn og andre ting som skiller oss fra hverandre her på jorden. I Ham blir vi ett folk!

Det var Peter – den første jøden som vitnet for ikke-jøder – som senere sa til hele Kristi kropp: "Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk," (1. Peter 2:9). Han hadde tatt ordene som Moses hadde talt til Israel og gjorde dem gjeldene for alle mennesker i Det nye testamentet. Han sa ikke at "kirken" har erstattet de fysiske etterkommerne av Abraham som Guds utvalgte folk, men at alle som er i Messias, både jøder og ikke-jøder, får ta del i løftene som ble gitt til Israel.

Idet Gud gjenopprettet nasjonen Israel i dag mener jeg vi må jobbe for mer enhet blant jødiske og ikke-jødiske etterfølgere av Jesus, slik at verden, som Han ba, "kan få vite at Du sendte meg".

Et fint sted å starte er ved å slutte å bruke ordet "hedenske troende" en gang for alle.


 

http://www.israeltoday.no/Nyeelement/tabid/322/nid/29785/Default.aspx


 


 

***Jesus Vs. Yeshua?***

Jesus Vs. Yeshua?

One For Israel Staff 

Aug 5, 2016

Share on Facebook

Tweet on Twitter

 


 

“And you shall call his name…” announced the angel Gabriel, “Jesus”.

No he didn’t. He said “Yeshua”. But then again, Gabriel wasn’t really called Gabriel either – in Hebrew it sounds different: “Gav-ree-el”. Mighty one of the Lord. But at least Gabriel sounds a BIT like Gav-ree-el. It’s at least recognisable! How in the world did Yeshua, the actual Hebrew name for our Lord and Messiah, turn into Jesus? It sounds nothing like Yeshua! And does it really matter what we call him?

How did we end up calling him Jesus?

The name “Jesus” comes from the Greek way of expressing his name: Ἰησοῦς, which is pronounced “Yay-soos”. While we have an English version of the Hebrew name for Gabriel, we seem to have ended up with an English version of the Greek version of the Hebrew name for our Messiah, that doesn’t even sound close anymore. It makes him all the less recognisable to his Jewish brethren. Jesus just sounds so… gentile! But when Jewish people hear his name in Hebrew, quite often the lights go on. Ah! Yeshua! The name Yeshua was known and used in Jewish history – you can find men called Yeshua in the roll calls of teams serving in the temple (1 Chronicles 24:11, 2 Chronicles 31:15, Ezra 2:2,6,36). It’s a version of Joshua, and it means “salvation”. This makes much more sense to Jewish ears.

How Jesus is known and what he is called in Israel

Sadly, for many long years among Hebrew-speaking Jewish people, Yeshua has been known as “Yeshu”, which is an acronym for a curse: “yimakh shemo ve zikhro” which means, “May his name and memory be obliterated”. So much suffering and persecution has been inflicted upon Jewish people in the name of Yeshua that his very name has become a stumbling block and offense, and now he is often considered one of the enemies of the Jewish people. This word “Yeshu” is made of three Hebrew letters – Y-Sh-U (ישו), but it is missing the last letter of his name – the “Ah” sound. This last letter is called an “Ayin” (ע), which, rather interestingly, means “eye”. It’s almost as if without the “ayin” they cannot see, but when the “ayin” is added, sight comes to the blind.

In Israel, Yeshua is commonly called Yeshu, but there are some academics who call him Yeshua, and funnily enough, one particularly extremist group who sprayed anti-Messianic graffiti on a church, declaring that Yeshua was a monkey, actually spelled his name correctly! But sadly he is often referred to as Yeshu haNotzri, which means “curses on Jesus-the-Christian”. In Israel, he is usually seen as gentile, Christian, and ‘other’. But Jesus wasn’t a Christian – he wasn’t a Christ follower – he was Christ himself! The Jewish Messiah! Jesus wasn’t a Christian, Mary wasn’t a Catholic, and John wasn’t a Baptist: They were all Jewish! While “Notzri” is the Hebrew word for “Christian”, it actually means one from Nazareth (Natzret in Hebrew). It would be more accurate to say Yeshua me Natzret – Yeshua from Nazareth. It’s close, but worlds away in Israeli perception. Christ is the Greek word for Messiah, so Jesus Christ really means Yeshua the Messiah.

I remember being in a class on the New Testament at university here in Israel which was taught by someone who did not believe in it one iota – it was simply considered an important book which has shaped western civilisation. When students asked about what “Christ” meant (was it his surname?) the professor explained that it was the Greek word for Messiah. To my delight, she wrote on the board (in Hebrew, to a class full of Israeli students):

Jesus  =  Yeshua  =  Christ  =  Messiah

This is not well understood here in Israel, but slowly, the lights are going on as more and more people understand that Jesus Christ is not a foreign personality of a pagan religion, but Yeshua, salvation, is the Jewish Messiah from Nazareth in Israel, the one prophesied in the Hebrew Bible. “And you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins” (Matthew 1:21).

What should we call him then?

So now to the question, having established his real, Hebrew name, Yeshua – should we cease to call him Jesus?

It is true that his mother and friends called him Yeshua rather than Jesus, but if you know him as Jesus, does he mind that? Is it incorrect to call him Jesus? There are some who would argue till they’re blue in the face that it is critical to call him Yeshua and not Jesus, but Yeshua’s coming was also God’s time to take salvation to the gentiles. I believe that it was no accident that his name was disseminated in the international lingua-franca of the day: Greek. It was to go far and wide, to every nation on earth.

God was now opening up the way to all the peoples of the earth to come to him. If you relate to him by his name Jesus, then don’t let it be a burden to you to change to Yeshua if you don’t feel the need to. He knows his sheep, and his sheep know his voice. His name has gone out to the nations in various versions of the Greek “Yay-soos”, but now, back here in his birth-place, Israel, people are starting to discover Yeshua their Jewish Messiah.

Yeshua will be recognised again by his brothers

Just as Joseph was unrecognisable to his brothers dressed in foreign Egyptian garb and speaking a strange language when they came for help, Yeshua has been out among the gentiles, bringing salvation, and now appears to be shrouded in gentile terms and culture. It has become hard for his Jewish brothers and sisters to recognise him as one of the tribe.

Let’s remember what happened to Joseph and his brothers in Genesis 45:1-5:

“…Joseph made himself known to his brothers. And he wept aloud, so that the Egyptians heard it, and the household of Pharaoh heard it. And Joseph said to his brothers, “I am Joseph! Is my father still alive?” But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. So Joseph said to his brothers, “Come near to me, please.” And they came near. And he said, “I am your brother, Joseph, whom you sold into Egypt. And now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life.”

Joseph was a foreshadowing of the Messiah – sold for 20 silver coins as Yeshua was betrayed for 30, suffering at the hands of, and on behalf of, his brothers, and yet procuring salvation both for his family and a whole lot of other gentiles besides. We know that there will be a time when this revelation will come to the Jewish people en-masse too, as God promises in Zechariah 12:10; “I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and pleas for mercy, so that, when they look on me, on him whom they have pierced, they shall mourn for him, as one mourns for an only child, and weep bitterly over him, as one weeps over a firstborn”. This has not yet happened, but when it does, there will be a lot of weeping both in horror (what have we done?) but also joy, as there was with Joseph and his brothers. They will embrace their Jewish brother, Yeshua, the promised Messiah. And the joy of reconciliation and familiy reunion will be mutual, for God has profited all those years of rejection for the benefit and salvation of the whole world.

“I do not want you to be unaware of this mystery, brothers: a partial hardening has come upon Israel, until the fullness of the Gentiles has come in. And in this way all Israel will be saved… they too have now been disobedient in order that by the mercy shown to you they also may now receive mercy. For God has consigned all to disobedience, that he may have mercy on all. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways!” (Romans 11:25-33)

 This article originally appeared on One For Israel, and reposted with permission.

SHARE

book

Twitter

 

 

One For Israel Staff

One For Israel Staff

http://oneforisrael.org

ONE FOR ISRAEL strives to be the leading organization in sharing the Gospel of Yeshua the Messiah with Israeli Jews and Arabs in the Hebrew language. Our staff is comprised of both Jewish and Arab Israelis, with the shared belief that true peace in the Middle East can only come into existence under Yeshua

 

 

https://kehilanews.com/2016/08/05/jesus-vs-yeshua-2/

 

 

 

Terrorveldet – Hvem er på Herrens side?

7. august 2016 |  Charles Gardner

Det dødelige angrepet som fant sted på Russell Square i London var for meg ikke bare en påminnelse om hva Israel har opplevd på en daglig basis i store deler av året som har gått, men også en påminnelse om bombingen den 7. juli 2005 som rammet byens transportsystem.

På den julidagen for elleve år siden tok islamistiske mordere livet av over 50 mennesker og skadet over 100 andre, inkludert lillebroren min David. Da jeg først fikk høre om dette seneste angrepet var det første bildet jeg så for meg Russell Square hvor, for elleve år siden, en sprengt to-etasjers buss ble symbolet på Londons mareritt.

På tross av at han bare satt en og en halv meter fra gjerningsmannen som sto bak angrepet idet bomben som var plassert på t-banen på Edgware Road ble detonert, overlevde David på mirakuløst vis og mistet bare en bein. Dette takket være bønn, leger og medisinsk personell.

Men jeg sitter igjen med spørsmålet om hva som må til for at folk skal våken opp og innse at helvete bryter løs og at de er nødt til å gjøre noe, ellers vil de bli en del av problemet.

Et urovekkende resultat fra en fersk meningsmåling bekrefter bare hva jeg fryktet – 50% av ungdommer innrømmer at de er avhengige av mobiltelefonene sine. De er nesten hele tiden på nett. En jeg har snakket med fortalte meg at det handlet om en frykt for "å gå glipp av noe". De gode nyhetene er at, som et resultat av meningsmålingen, ønsker mange nå å ta en pause fra mobilen sin, en såkalt "digital detox".

Men de fleste fortsetter å leve i en så uvirkelig verden at selv ikke terror får dem til å våkne opp og innse hva som er i ferd med å skje. Den falske virkeligheten har til og med infiltrert verdens mektigste organ – Det hvite hus i Washington – hvor USAs president Barack Obama sa i en tale nylig at: "Vi lever i den mest fredelige perioden i menneskehetens historie" og at "det har aldri vært mindre vold i verden enn det er nå". Dette er retorikk som uten tvil har blitt kokt sammen i et forsøk på å motsi det som kommer fra republikanerens leir.

Samtidig har Obamas utenriksminister John Kerry sagt at kjøleskap utgjør en like stor trussel mot menneskeheten som terrororganisasjonen IS.

Men sannheten er den at radikal islamisme utgjør den største trusselen siden nazismen kastet en mørk skygge over Europa. Idet jeg sitter og skriver dette forbereder Israel seg på det verst tenkelige scenarioet idet det ser ut til å nærme seg en våpenhvile i nabolandet Syria. Israel frykter at når borgerkrigen tar slutt og jihadistene i landet slutter å kjempe mot hverandre så vil de samle seg og kjempe mot en felles fiende – Israel.

Kristne må fortsette å be for Israels sikkerhet. Ikke bare er Israel i desperat behov for overnaturlig beskyttelse, men Bibelen har befalt oss at vi skal be om fred i Jerusalem (Salme 122:6). Det er også til vårt eget beste at vi burde gjøre det, som den tidligere statsministeren i Spania, Jose Maria Aznar, poengterte: "Hvis Israel går til grunne går vi alle til grunne."

Han legger vekt på at Israel har en helt spesiell rolle i kampen mellom militant islamisme og Vesten. I en artikkel i The Times sier han følgende: "Israel er en fundamental del av Vesten. Vesten har sin bakgrunn i de jødisk-kristne røttene. Hvis det jødiske folket forsvinner så forsvinner vi også. Enten vi liker det eller ikke så har vi samme skjebne."

Vi kan ikke lenger ignorere terroren fra Midtøsten fordi den nå har dukket opp rett utenfor døren vår. Britiske statsborgere har også en annen grunn: Palestinere truer med å stille Storbritannia for retten for å ha hjulpet jødene med å flytte tilbake til sitt hjemland hvor de har tusenårlange tradisjoner! Ja, det forberedes faktisk et søksmål mot Storbritannia for å ha satt i verk den såkalte Balfourerklæringen fra 1917 som hadde dette som mål.

Og selv om Storbritannia ikke opprettholdt alle løftene sine i denne erklæringen så finnes det liten tvil om at landet spilte en stor og viktig rolle i å hjelpe jødene hjem. Det er selvsagt noe vi alle burde være stolte over, men vår nye, politisk-korrekte verden ser nok heller på dette som en skamfull del av britenes historie.

Det er allikevel verdt å legge merke til at de som utfører terrorangrep mot Israel også utfører terrorangrep i vestlige land. Og hvis palestinernes myndigheter er politisk korrekte, hva er da forskjellen på terroren som vi har vært vitne til i London, Paris, New York, Brussel, Madrid, München og Nice? Jihadistene bruker de samme taktikkene og de samme unnskyldningene og forklaringene (Islams gud).

Det er på tide å gå ned fra gjerdet og velge side – og enda viktigere er det nå som det har blitt kjent at en stor og kjent kristen humanitær organisasjon har blitt beskyldt for å gitt millioner av dollar til terrororganisasjonen Hamas.

Det store spørsmålet er: Er du på Herrens side?


 

http://www.israeltoday.no/Nyeelement/tabid/322/nid/29775/Default.aspx


 


 

***No Stone above Stone***

No Stone above Stone

Terho Kanervikkoaho 

Aug 3, 2016

 

Share on Facebook

 

The first time I remember reading that there’s a day dedicated to the remembrance of the destruction of the temple was during my first years as a pastor in the Lutheran Church in Finland. The note was in the lectionary that contains the texts that are to be read in churches on Sundays, and which also includes a short introduction to the topic of each Sunday. The eleventh Sunday after Pentecost (or Shavuot) falls close to the ninth day of the month Av (Tisha B’Av) on the Jewish calendar in use today.

That Sunday, we read about Jesus wailing for Jerusalem, predicting its destruction and chasing the merchants away from the temple area. Here merchants, high priests, and other leaders represent the rejection of Jesus and the corruption of God’s house. The rejection of God that had been warned about and still happened many times during the previous thousand years came into its zenith in the rejection of Jesus. And because of the rejection of the Messiah, the time of the temple came to an end.

Through the temple, God had dwelled among his people and they had been able to approach him through the sacrifices he had set—especially through the yearly sacrifice for the forgiveness of sins on the Day of Atonement (Yom Kippur).

After the death and resurrection of Jesus, God’s presence was no longer in the temple.

This had been predicted by the prophets (e.g. Ezek. 10–11), and its fulfillment had been declared by Jesus (e.g. Luke 13:35). After the following Pentecost, the presence of God (the Holy Spirit) was with the followers of Jesus. That was made possible by the death and resurrection of the Son of God that had brought them the forgiveness of sins and the way to approach God via lasting sacrifice. The sacrifice for sins and the presence of God were now with them, which is the reason Paul calls them the temple of God (1 Cor. 3:16).

However, it seems that not only the New Testament but also early rabbinical sources record that something essential went “wrong” at approximately the time Jesus was crucified and resurrected from the dead. Both the Talmud and the Jewish historian Flavius Josephus (Yosef Ben-Matityahu) record several events that predicted the destruction of the temple. Some of them go hand in hand with the descriptions in the New Testament—especially those events that happened forty years before the destruction of the temple (i.e., the approximate time of the crucifixion and resurrection of Jesus).

Some of the most interesting signs concern the Day of Atonement. During the last decades of the Second Temple, the goat that was to carry the sins of the people into the desert (according to the instructions in Lev. 16) tended to get loose and run away from the man who was supposed to be leading it. Drawn probably from Isaiah 1:18, there was a tradition in the time of Jesus to tie a strip of crimson cloth around one of the pillars of the temple on the Day of Atonement. When the goat died in the desert the cloth was said to turn white as a sign of cleanness from iniquities. According to the rabbis, this never happened in the last forty years before the destruction of the temple (Talmud Yoma 39).

What can be learned from these extra-biblical signs is that, surprisingly enough, some parts of the tradition that rejected Jesus can be seen to fit and even to support the meaning that was given in the New Testament for his death and resurrection and the pouring out of the Holy Spirit. Similarly, these signs can widen the historical context of these central events. Naturally, not everything in the vast amount of extra-biblical material we have from that period fits this well with the biblical narrative. The part of Judaism that rejected Jesus created its own narrative to replace the temple and the sacrifices that had become impossible without it. That narrative had to do without Jesus, sometimes even ending up with the kind of interpretations that lead one to ask why there was a temple in the first place if every sacrifice can actually be replaced by human effort.

Our faith in Jesus is anchored in the historical events that happened in a certain time and place.

These events also left some traces outside the New Testament. These traces can never tell the whole story, but they can be used to widen the narrative we already have in the Gospels. However, what is written in the Gospels is sufficient. And the centrality of forgiveness of sins in Jesus, through which we have the right to approach God, can too easily be forgotten when we concentrate on all the interesting details framing the center. May it be that Jesus will have no reason to wail for us as he did for the people of his time.

This article originally appeared on Caspari Center, July 27, 2016, and reposted with permission.

SHARE

Facebook

Twitter


 

Terho Kanervikkoaho

Terho is a Lutheran pastor from Finland studying at the Hebrew University in Jerusalem.

 

https://kehilanews.com/2016/08/03/no-stone-above-stone/

 

 

This post is written by a member of the Messianic community in Israel or guest contributor. The opinions and views expressed are solely those of the author and may not necessarily reflect those of Kehila News Israel

TIMELINE: Conception and Birth of John the Baptiser and Jesus the Messiah

Howard Bass 

Jul 9, 2015

Share on Facebook

Tweet on Twitter

John the Baptiser (Immerser): Type of the Christian/Messianic [Believer]
–Forerunner of the Lord Messiah for the first advent
–the believing Christian and the two witnesses preparing and heralding the way for the second coming
–prophet in spirit and power of Elijah

–Not the Light, but bearing witness to the Light:  people dwelling in darkness have seen a great light

–Proclaiming Yeshua as the Lamb of God who takes away the sin of the world
–Filled with the Holy Spirit from his mother’s womb
–No one born of woman greater than John, yet anyone born into the Kingdom of Heaven greater than John
–Gabriel’s angelic announcement to Zechariah, John’s father, on the Memorial of the Blowing of Trumpets (1stday of 7th lunar month of redemption, and a New Moon) — trumpeting the herald!
— with conception following, possibly during the Days of Awe leading up to the Day of Atonements.

–Priestly family
–Zechariah’s name means “YAH’s remembrance”
–Elisheva (Elizabeth), John’s mother, means “God of oath”
–Yochanan (John) means “YEHOVAH is gracious”

–The set (appointed) time of the Memorial of Blowing of Trumpets (now referred to as the Jewish civil New Year) is a day to remind God of His covenant and of His promises and oaths; to be reminded ourselves of the same and to repent of our waywardness, turning back to the Lord and to His Word; to proclaim the way of salvation and to exhort one another to humble ourselves and to exalt the gracious Creator and Redeemer, our Father in Heaven and Lord Jesus Christ
–a herald of God’s faithfulness and holiness
–precedes the Day of Atonements, on which Israel’s iniquity, sins, and transgressions were atoned for and cast away:  Yeshua/Jesus, the perfect sinless Lamb, becoming like unto us goats (sinful flesh) and becoming sin for us

–John’s birth at Shavuot (Feast of Weeks; wheat harvest)
–in the 3rd redemptive month, and the time of the giving of God’s law on stone tablets and of the Holy Spirit putting God’s law in our minds and hearts [of flesh]
–The Law and the Prophets were until John, but now the Kingdom of God is preached.
–I must decrease; He (Yeshua) must increase.
–typifying the birth of the Church, the Body of Christ, which bears witness to Messiah Jesus being our Passover Lamb, our Savior and Lord
–the born-again Christian filled with the Spirit of God from new birth
–prophetic ministry:  repentance unto the LORD God our Father and faith in the LORD Jesus Christ
–priestly ministry :  grace and mercy and compassion according to God’s Name
–kingly ministry:  self-control; authority in Yeshua’s name; royal priesthood in Messiah
–six months before the birth of Yeshua, meaning Savior:  “He will save His people from their sins”

–Yeshua/Jesus born during 9th Hebrew month
–A Great Miracle Happened Here!  A mighty act of God to celebrate!
–the evening of the 24th/the morning of the 25th of the 9th month is the beginning of the 8 days of Hanukah, commemorating the rededication of the Temple altar–the acceptable approach to God:  Jesus restores the eternal way and is greater than Temple (Hag 2:18-23)
–His circumcision would have been on the last day of the Feast of Dedication (the 3rd day of the 10thmonth); [The 24th/25th of the 9th Hebrew lunar month in some years coincides with the 24th/25th of the 12th solar month, December, with the last and eighth day of Hanukah then coinciding with Dec 31/Jan 1, the new solar year.  The Jewish lunar calendar is adjusted for synchronization with the solar:  the sun—the greater light–rules.]
–winter, typically dark and cold; (Could not the God of nature not have caused, if needed  a pleasant early winter night to go out to?!)  Jesus came into the darkness to defeat the powers of darkness, beginning the repossession of the Earth  and of all the nations back to Himself from Satan and those other diving beings who oppose the sovereignty of  YHVH!
–the Light (Festival of Lights) shines into darkness, and the darkness does not comprehend it
–from the beginning of winter the daylight begins to increase, “pushing back the darkness”

Yeshua was conceived at the end of the Hebrew calendar year (12th month of Adar in March/April), and born at the end of the  Western calendar year (12th month of December). He was conceived at the turn of the first season of the ‘Christian’ year, Winter/Spring, and was born at the turn of the last season, Fall/Winter. Between these two events, marked by Purim and Hanukkah – two Jewish holidays established by the peoplecelebrating God’s faithful covenantal interventions and mighty acts on their behalf – is the redemptive calendar established by YHVH to Israel from Passover thru the Day of Atonements up till the Feast of Booths, and celebrated by the Church at the Lord’s Supper: remembering His death until He comes. This timeline shows a harmony between the Jewish and Western Christian calendars, between the lunar-solar and the solar calendars which bear witness to HIStory.

Yeshua/Jesus the Messiah/Christ: Fulfilling the Word of God and His Set Times (either providentially, or as revealed)

Purim (not an expressly revealed set time, but providentially set by God and acknowledged by His people)
Conception by the Holy Spirit as God acts on behalf of His covenant people Israel, in Spring, when kings go out to war
–celebrated on the 14th day of the 12th and last Hebrew month (Adar; corresponding to March), thus during a full moon
–“help for deliverance from another place”
–spiritual enmity and warfare:  Seed of the woman vs. the seed of the serpent

Hanukkah (but greater) (not an expressly revealed holiday, but providentially set by God and acknowledged by His people), to restore true worship from the paganism that had come in
–In the Second Book of Maccabees (written approximately 80 BC) we are told that “on the very same date on which the Temple was profaned by foreigners, there occurred the purification of the Temple – on the 25th day of the ninth month (that is, Kislev). Joyfully they held an eight-day celebration after the pattern of Tabernacles … remembering how a short time before, they spent the Festival of Tabernacles like beasts… Therefore, holding wreathed wands and branches bearing ripe fruit, and palm fronds, they offered songs of praise to Him Who had victoriously brought about the purification of His Place. By vote of the commonwealth they decreed a rule for the entire nation of the Jews to observe these days annually” (2 Maccabees 10:5-8Apocrypha))

The same writer states at the opening of 2 Maccabees, “And now we ask you to celebrate the Days of Tabernacles in the Month of Kislev” (2 Maccabees 1:9).

For those believers who say that Yeshua was born during the Feast of Tabernacles, because He “tabernacled” among us, once again we see how God has gone before us:  “There is no wisdom, or understanding, or counsel against YHVH!” (Pr 21:30)

–see Haggai 2, with its several references to the 24th day of the 9th month, Chislev (Hag 2:10,15,18-22; Lk 2:10-11; 1:46-55 )
The Lord also speaks through Haggai about what He will do from this day and forward:
He will lay the foundation of the temple:  Yeshua is the true Temple (His person and body); He is the Cornerstone, the Stone that the builders rejected. (Hag 2:18; Ps 118:22-23; Eph 2:20-22; Is 28:16; Mt 16:18; 21:42-44; Lk 20:17-18; 1Pt 2:4-8; 1Cor 3:11)
He will blessGlad tidings of great joythis day in the city of David is born Messiah the Lord!  Glory to God in the Highest! Peace on Earth and good will towards all mankind!; This is the acceptable year of YHVH; Today, is the day of salvation.
He will shake Heaven and Earth:  the heavenly host of angels praise God at the Earth-shaking news that the God of gods, the Lord of lords, the King of kings was entering the world in such a manner to take it back for Himself, overturning the kingdoms of this  world, and the works of the devil! (Gen 3:15; Is 9:6-7; Mt 2:2; Lk 1:30-33,52; 2:9-14; Mic 5:2; Jn 8 – 10; Dan 2:36-45; 7:14; Rev 12:1-5; Heb 12:25-27second coming)
Zerubbabel would be His signet ring: Zerubbabel appears in both lists of Yeshua’s genealogy (Mt 1; Lk 3), descended from David.

   —Birth and Circumcision on the first and the eighth day of Hanukkah
–10 lunar months/9 solar months after Purim
–on Friday afternoon: the second and last Adam, leading into the Sabbath eve, as the first and last day/night of the Feast
         –SabbathGod’s rest and refreshment found in His Son.
— The Shabbat/Sabbath is the 7th day of the week, bringing to completion, fulfillment of the ‘old’, that God can bring in the new.
–in winter; at a time not expected; 24th/25th of ninth Israeli month (Chislev; corresponding to December), coinciding [at times] with 24th/25th of December
–-A [truly] Great Miracle Happened Here!; The Heavens declare the glory of God, and nature speaks!: a warmer than usual early winter night (?)
–Israel was commanded to celebrate in holidays YHVH their God and His mighty acts for their life and redemption. (Dt 16:1-17)
–Believers in Israel free-willingly celebrated and rejoiced from generation to generation His greatness and mighty acts and works. (Ps 145:4-13; 150:2)
–Surely the Body of Messiah would have even more reason to free-willingly offer to our great God and Savior family and corporate celebrations of His coming to personally bring redemption and salvation by the greatest mighty act in human history (not to diminish the crucifixion and the resurrection)! (Phlp 4:8)
–the Light of, and in, the world; the true Deliverer and Savior; the God of gods was reclaiming all that was rightfully His!

Passover, Unleavened Bread, First Fruits, and the 40th day of counting the sheaves
   —Death, Burial, Resurrection, and Ascension
nature speaks: a colder than usual spring night of betrayal and the powers of darkness (Jn 18:18)

–from the 14th day of the 1st of the months (Aviv/Nisan; corresponding to April) to Israel through to near the end of the 2nd lunar month of redemption; begins at a Full Moon

–Passover <Exodus <Coming up from crossing of Red Sea: Thursday<Friday <Day after the Sabbath–the first day of the new week

–Jubilee: restored liberty and inheritance: joy in YHVH

Shavuot/ Pentecost

–in the 3rd Hebrew lunar month of redemption (Sivan; corresponding to June) (on the 50th day of counting the sheaves from the day after the first real Sabbath during the Passover week, counting seven full Sabbaths from that day of Firstfruits/Resurrection; thus always set to occur on the 1st day of the week) Lev 23:15-17

God the Father’s promise of the Holy Spirit

–John the Baptiser born: filled with the Holy Spirit from his mother’s womb

INGATHERING: The Good Shepherd regathering the lost sheep of the House of Israel and of the other nations
Memorial of Blowing of Trumpets
    –the set time on the 1st day of the 7th lunar month (Etanim/Tishrei; corresponding to October) of redemption; a New Moon
–John’s conception: herald of Messiah; God is gracious to remember His covenant promises and oaths to Abraham and to David
–John’s “Elijah ministry” preparing for and preceding the Messiah’s revelation to Israel
–“Repent!  Prepare ye the way of YHVH.”: prophetic righteousness for the remission of sins
           –“Behold! The Lamb of God who takes away the sin of the world.”: priestly grace
–the first resurrection at the last trumpet, following great tribulation but before God’s wrath poured out

Day of Atonements
    –set for the 10th day of the 7th Hebrew month
propitiary sin offering by (of) Jesus as a Man and High Priest unto the LORD God His Father
–scapegoat offering of Jesus bearing away upon Himself the reproach of our guilt and shame (Lev 16)
    —Jubilee: [new] year of release proclaimed by Yeshua and secured through His redemptive death and resurrection
–The Day of YHVH
–Jubilee trumpet blown (possibly the ‘last trumpet’)

Feast of Booths (Tabernacles)
–the seventh Feast of the LORD, celebrated from the 15th – 22nd days of the 7th month of redemption
YHVH God with His people — Immanuel — on the basis of the finished work of atonement; Jesus establishing His Kingdom on the Earth after His return in great power and great glory; the Sabbath rest for the people of God
–the fruit harvest
–Jesus’ baptism (at about 30 years of age):  the fullness of God’s satisfaction  in Man, as the dove rested on His Son
–water pouring ceremony at Pool of Siloam
–transfiguration:  glorification — the fullness of God’s presence in Man
–God the Father’s testimony of His Son, through and in Whom are His people: “This is My Son in Whom I am well pleased (have found delight)”:  Immanuel
–each child of God, and the Body of Christ corporately, is the Temple of God in the Spirit, God’s dwelling place
–Yeshua led into the wilderness by the Spirit in order to be tempted and proved: 40 days in the wilderness/desert correspond to Israel’s 40 years in the wilderness after the redemption and deliverance from Egypt at Passover, which is commemorated during Succot (Feast of Booths): we remember His death until He comes. Yeshua succeeds where Adam and Israel failed!  Praise to our only wise God and Savior!

I did a quick count-down and count-up and came to this: Jesus died in 30 AD (which is 40 years before the Temple’s destruction; see corroborating evidence from a hostile third party, the Talmud, an unsympathetic source). It is widely accepted that Messiah/Christ was 33 1/2 yrs old at His death. Having begun His 3 1/2 yr public ministry when He was about 30 years old, then He was born on the 24th of Chislev, 5 BC, by my reckoning, being necessary that He was born before King Herod died, whose death is historically recorded as being in 4 BC. The magi from the East could have seen His star up to a couple of years before they actually arrived in Bethlehem, Israel.

Revised Nov 6, 2013; Jan 7, 2014; Nov 2014; Nov 2015

This article originally appeared on Streams in the Negev and reposted with permission.


 

https://kehilanews.com/2015/07/09/timeline-conception-and-birth-of-john-the-baptiser-and-jesus-the-messiah-2/